Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-09-2020 09:49

Γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Ταξί

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις, για συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού για την κατηγορία Ταξί.

Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στα επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση http://rtd.mcw.gov.cy.  Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στα ταμεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών σε όλες τις πόλεις το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 23.10.2020.

Ως τέλος συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις καθορίζεται σύμφωνα με τον περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2019 (Ν.112(Ι)/2019), το ποσό των €70.

Σημειώνεται ότι Επαγγελματική Άδεια Οδηγού Ταξί θα πρέπει να έχουν όλοι όσοι οδηγούν ή επιθυμούν να οδηγούν Ταξί.

Εξαιρούνται και δε χρειάζονται Επαγγελματική Άδεια Οδηγού Ταξί οι τεχνίτες οχημάτων για σκοπούς άσκησης του επαγγέλματός τους.

Η εξεταστέα ύλη των πιο πάνω γραπτών εξετάσεων περιέχεται στο βιβλίο ''Κατάρτιση Οδηγών Ταξί - Α' Έκδοση 2012'', το οποίο μπορείτε να εφοδιαστείτε από βιβλιοπωλεία. Προτρέπεστε να μελετήσετε προσεκτικά το εν λόγω βιβλίο για να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε με επιτυχία στις πιο πάνω εξετάσεις.

Όσοι υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις που είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις 13.3.2020 και αναβλήθηκαν λόγω COVID–19 δεν χρειάζεται να υποβάλουν άλλη αίτηση και θα ειδοποιηθούν σχετικά από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

 

(ΕΧ/ΣΧ)