Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-09-2020 09:55

Γραπτές εξετάσεις για απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Λεωφορείου και Φορτηγού

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις, για συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης για τις κατηγορίες Λεωφορείου και Φορτηγού.

Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στα επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην διεύθυνση http://rtd.mcw.gov.cy.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στα ταμεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών σε όλες τις πόλεις το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 23.10.2020.

Ως τέλος συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις καθορίζεται σύμφωνα με το Τρίτο Παράρτημα του περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία Χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμου του 2007 (Ν.3(Ι)/2007), το ποσό των €34.17.

Όσοι επιτύχουν στην γραπτή εξέταση θα πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος Νόμου, να παρακαθίσουν και να επιτύχουν και σε πρακτική δοκιμασία διάρκειας 120 λεπτών, το τέλος της οποίας είναι το ποσό των €34.17.

Σημειώνεται ότι ΠΕΙ θα πρέπει να έχουν όλοι όσοι επιθυμούν να οδηγούν:

(α) Φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα με μικτό επιτρεπόμενο βάρος 3.500 κιλών και άνω.

(β) Λεωφορείο οποιασδήποτε κατηγορίας.

Εξαιρούνται και δε χρειάζονται ΠΕΙ όσοι οδηγούν οχήματα των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45χλμ/ώρα, οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες της Εθνικής Φρουράς, της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, της Πολιτικής Άμυνας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των δυνάμεων που είναι αρμόδιες για την τήρηση της δημόσιας τάξης ή τα οποία τίθενται υπό τον έλεγχο των υπηρεσιών αυτών, οχήματα που υποβάλλονται σε δοκιμές σε δρόμους για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και νέων ή μεταποιημένων οχημάτων που δεν έχουν τεθεί σε κυκλοφορία, οχήματα που χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή εργασίες διάσωσης, οχήματα που χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων για τη λήψη άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ, οχήματα που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων για ιδιωτικούς σκοπούς και οχήματα που μεταφέρουν υλικό εξοπλισμό ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση του οχήματος δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού.

Οι υπήκοοι άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέχουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) του Κράτους τους εξαιρούνται από τις εξετάσεις αυτές.

Η εξεταστέα ύλη είναι η ακόλουθη:

(α) για την κατηγορία Λεωφορείου, το περιεχόμενο του βιβλίου «Κατάρτιση Οδηγών Λεωφορείων - Α' Έκδοση», το οποίο διατίθεται στα βιβλιοπωλεία.

(β) για την κατηγορία Φορτηγού, το περιεχόμενο του βιβλίου «Κατάρτιση Οδηγών Φορτηγών - Α' Έκδοση», το οποίο διατίθεται στα βιβλιοπωλεία.

Όσοι υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις που είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις 11.3.2020 και 12.3.2020 και αναβλήθηκαν λόγω COVID –19 δεν χρειάζεται να υποβάλουν άλλη αίτηση και θα ειδοποιηθούν σχετικά από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

(ΙΚ/ΣΧ)