Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-10-2020 14:15

Ανακοίνωση Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού για διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Η Αξιοποίηση του Εθελοντισμού στους Ειδικούς Ολυμπιακούς Αγώνες»

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη, είχε σήμερα 14 Οκτωβρίου 2020, στις 12:00μ.μ., διαδικτυακή συζήτηση με τον Περιφερειακό Πρόεδρο Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων Ευρώπης και ΕυρωΑσίας κ. David Evangelista, τον Αντιπρόεδρο Στρατηγικής Ανάπτυξης Ευρώπης και ΕυρωΑσίας κ. Christo Velkov, και με την Εθνική Συντονίστρια και Σύμβουλο Ειδικών Ολυμπιακών για θέματα Εκπαίδευσης κα Ελένη Ρωσσίδου. Το θέμα συζήτησης ήταν «Η Αξιοποίηση του Εθελοντισμού στους Ειδικούς Ολυμπιακούς Αγώνες».

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αναβάθμιση του ρόλου του εθελοντισμού σε σχέση με τους Ειδικούς Ολυμπιακούς και τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας για τη χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο σε σχέση με τον Εθελοντισμό, αξιοποιώντας Καλές Πρακτικές και Προγράμματα τα οποία ενισχύουν τον τομέα.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί με στόχο την ενθάρρυνση της συνεργασίας, τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος το οποίο θα ενισχύσει την Εθελοντική Προσφορά και την ενεργοποίηση των πολιτών για στήριξη των Ειδικών Ολυμπιακών.

Ο Εθελοντισμός αποκτά ιδιαίτερη αξία όταν αξιοποιείται στους Ειδικούς Ολυμπιακούς.

 

(ΣΣ/ΣΧ)