Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-10-2020 13:09

Φώτο Άλμπουμ - Οι Υπουργοί Υγείας και Οικονομίας ενημερώνουν για τη τήρηση υγειονομικών μέτρων προστασίας σε εργασιακούς χώρους

Ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου και ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, ενημέρωσαν τους εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων, των συντεχνιών των εργαζομένων και άλλων αρμόδιων Τμημάτων/Υπηρεσιών, ως προς την τήρηση υγειονομικών μέτρων προστασίας σε εργασιακούς χώρους για την πανδημία COVID-19, σήμερα 16/10/2020 στο Υπουργείο Οικονομικών.

IK