Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

19-10-2020 13:51

Αφίξεις Τουριστών: Σεπτέμβριος 2020

Αφίξεις Τουριστών -83,4%

Οι αφίξεις τουριστών τον Σεπτέμβριο 2020 ανήλθαν σε 87.334 σε σύγκριση με 524.707 τον Σεπτέμβριο 2019, σημειώνοντας μείωση 83,4%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 512.184 σε σύγκριση με 3.260.546 την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 84,3% (Πίνακας 1).

Επισημαίνεται ότι από τον Μάρτιο 2020, εφαρμόστηκαν στην Κύπρο τα μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), τα οποία περιλάμβαναν την απαγόρευση εισόδου στη Δημοκρατία διαφόρων κατηγοριών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστών, μέχρι τις 8/6/2020. Έκτοτε υπήρξε σταδιακή άρση των μέτρων και άρχισε να επιτρέπεται η άφιξη από συγκεκριμένες χώρες σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση χωρών από το Υπουργείο Υγείας, βασισμένη σε εκτιμήσεις των επιδημιολογικών τους κινδύνων.

Ανάλυση μεταβολών

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 71,0% τον Σεπτέμβριο 2020 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2019, ενώ παρατηρήθηκε επίσης 35,3% μείωση από τη Γερμανία, 63,2% μείωση από την Ελλάδα, 41,4% μείωση από τη Δανία, 77,8% μείωση από την Πολωνία και 78,8% μείωση από την Ελβετία. Οι ποσοστιαίες μεταβολές από το ένα έτος στο άλλο για τις κύριες αυτές χώρες παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Σκοπός ταξιδιού

Ο σκοπός ταξιδιού τον Σεπτέμβριο 2020 ήταν για ποσοστό 79,5% των τουριστών οι διακοπές, για 13,4% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 7,2% επαγγελματικός (Πίνακας 2).

Πίνακας 1

   

Χώρα

συνήθους

διαμονής

Σεπτέμβριος

Ιανουάριος - Σεπτέμβριος

Αφίξεις τουριστών

% μεταβολή 2020/19

Αφίξεις τουριστών

% μεταβολή 2020/19

2018

2019

2020

2018

2019

2020

ΣΥΝΟΛΟ

520.138

524.707

87.334

-83,4

3.239.760

3.260.546

512.184

-84,3

Ηνωμένο Βασίλειο

174.477

169.465

49.099

-71,0

1.094.449

1.102.808

166.403

-84,9

Γερμανία

22.178

16.487

10.662

-35,3

142.249

115.061

42.225

-63,3

Ελλάδα

16.178

16.777

6.170

-63,2

137.911

129.323

51.868

-59,9

Δανία

5.246

6.553

3.837

-41,4

35.372

34.373

11.206

-67,4

Πολωνία

12.169

11.031

2.446

-77,8

73.267

63.155

27.145

-57,0

Ελβετία (περιλ. Λίχτενσταϊν)

10.555

10.202

2.163

-78,8

57.628

53.581

15.962

-70,2

Άλλες

279.335

294.192

12.957

-95,6

1.698.884

1.762.245

197.375

-88,8

 

Πίνακας 2

Σκοπός ταξιδιού

Ποσοστό (%)

Σεπ. 18

Σεπ. 19

Σεπ. 20

Διακοπές

88,1

87,1

79,5

Επίσκεψη σε συγγενείς & φίλους

8,2

9,1

13,4

Επαγγελματικός

3,7

3,9

7,2


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Τουρίστες - Θεωρούνται οι επισκέπτες που παραμένουν τουλάχιστον μία νύχτα στην Κύπρο.

Αφίξεις τουριστών - Ο όρος αναφέρεται σε αριθμό επισκέψεων και όχι σε αριθμό ατόμων. Αυτό διαφέρει με την έννοια ότι ένα άτομο μπορεί να κάνει περισσότερες από μία επισκέψεις τη δεδομένη περίοδο αναφοράς.

Πηγή στοιχείων και κάλυψη

Τα δεδομένα για τον Σεπτέμβριο 2020 προέκυψαν από επεξεργασία των στοιχείων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Cyprus Flight Pass”. Οι επιβάτες που επιθυμούσαν να ταξιδέψουν στην Κύπρο ήταν υποχρεωμένοι να καταχωρήσουν στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα, διάφορες πληροφορίες αναφορικά με την πτήση τους, τη χώρα διαμονής τους, τον σκοπό της επίσκεψης τους, καθώς και άλλα δημογραφικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιήθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία ώστε να εκτιμηθεί ο αριθμός τουριστών που αφίχθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.

Η αναγωγή των στοιχείων έγινε με βάση στοιχεία που αποστέλλονται στη Στατιστική Υπηρεσία από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και από τις λίστες επιβατών των πλοίων, καθώς και στοιχεία που αποστέλλονται από το Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής της Αστυνομίας Κύπρου.

Λόγω προβλημάτων που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των δεδομένων από τους ίδιους τους επιβάτες, δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων κατά χώρα συνήθους διαμονής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Τουρισμός

Επικοινωνία

Λουκία Παναγίδου: Τηλ:+35722602152, Ηλ. Ταχ.: lpanagidou@cystat.mof.gov.cy

 

(ΣΣ/ΕΧΡ)