Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-10-2020 09:21

Αναθεώρηση του Μητρώου Μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας για την περίοδο 2020 - 2021

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι, βάσει του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής, έχει αρχίσει η αναθεώρηση του Μητρώου Μελισσοκόμων για την περίοδο 2020-2021, και θα διαρκέσει μέχρι και την 23η Νοεμβρίου 2020.

Σε όλους τους εγγεγραμμένους μελισσοκόμους θα σταλεί επιστολή, στην οποία θα επισυνάπτονται το σχετικό έντυπο δήλωσης των στοιχείων (Τύπος Γεωργίας 320) καθώς και το έντυπο Στατιστικών Πληροφοριών για το 2020.

Καλούνται όλοι οι κάτοχοι κυψελών και εγχώριων τζιβερτιών ή νέοι μελισσοκόμοι που πιθανόν να μην λάβουν επιστολή από το Τμήμα Γεωργίας, να απευθυνθούν στα Επαρχιακά ή Περιφερειακά Γεωργικά Γραφεία της επαρχίας τους, για συμπλήρωση των σχετικών εντύπων. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω έντυπα θα είναι διαθέσιμα και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da.

Επισημαίνεται ότι η 23η Νοεμβρίου 2020 ορίζεται ως η τελευταία ημερομηνία υποβολής των σχετικών δηλώσεων.

 

(ΕΧ/ΣΧ)