Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-10-2020 09:24

Υποβολή δήλωσης πρόθεσης παραγωγής πιστοποιημένου πατατόσπορου και εγγραφής στο μητρώο παραγωγών πατατόσπορου

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καλεί τους παραγωγούς που ενδιαφέρονται για την παραγωγή πιστοποιημένου πατατόσπορου όπως υποβάλουν Δήλωση Πρόθεσης Παραγωγής Πιστοποιημένου Πατατόσπορου και Εγγραφής στο Μητρώο Παραγωγών Πατατόσπορου, στο Τμήμα Γεωργίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έντυπα δηλώσεων από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη (ΚΕΑ), και να τα υποβάλουν συμπληρωμένα μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2020.

Οι παραγωγοί που θα έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους για παραγωγή πατατόσπορου, πρέπει, αμέσως μετά τη φύτευση, να υποβάλουν αίτημα, συμπληρώνοντας την «Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα παραγωγής πιστοποιημένου πατατόσπορου». Σχετικά έντυπα μπορούν να προμηθευτούν από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και το ΚΕΑ όπου και πρέπει να τα υποβάλουν συμπληρωμένα όχι αργότερα από τις πιο κάτω ημερομηνίες:

-    Για τις Επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λάρνακας, η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12 Φεβρουαρίου, 2021

-    Για την Επαρχία Λευκωσίας η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 26 Φεβρουαρίου, 2021.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τη λήξη των καθορισμένων ημερομηνιών, δεν θα παραλαμβάνονται.

Τονίζεται ότι η εμπορία, δωρεάν ή επ’ αμοιβή, πατατόσπορου, επιτρέπεται μόνο εφόσον η όλη διαδικασία παραγωγής του πατατόσπορου έχει πιστοποιηθεί επίσημα από τους αρμόδιους Επιθεωρητές του Τμήματος Γεωργίας, και ο πατατόσπορος είναι σε κλειστή συσκευασία η οποία φέρει την κατάλληλη σήμανση.

(ΕΧ/ΣΧ)