Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-10-2020 13:31

Ετήσια Έκθεση Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την περίοδο Ιούνιο 2018 – Μάιo 2019

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ. Γιάννης Γιαννάκη, έχει παραδώσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Ετήσια Έκθεση για την περίοδο Ιούνιο 2018 – Μάϊο 2019. Η Έκθεση αντικαθρεπτίζει τη Δράση του Γραφείου την συγκεκριμένη περίοδο.

Σημαντικές Πολιτικές του Γραφείου ήταν:

Η έγκριση για την δημιουργία του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Εθελοντών σε καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης, παρέχοντας και την αναγκαία Ασφάλιση στους Εθελοντές που ενεργοποιεί το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Η έναρξη διαδικασίας δημιουργίας Παγκύπριου Κέντρου Διαχείρισης Ανθρωπιστικής Βοήθειας στην Κρατική Έκθεση για έκτακτες ανάγκες.

Η πραγματοποίηση επίσκεψης του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ. Γιάννη Γιαννάκη, στο Γραφείο του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες.

Η θεσμοθέτηση της ημέρας Δημόσιας Διαβούλευσης με τα Παιδιά, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Παιδιών, καθώς επίσης ο Μηχανισμός Ανατροφοδότησης με την Παιδοβουλή.

Η διοργάνωση των 2ων Βραβείων του Ενεργού Πολίτη.

Το Γραφείο συνεχίζει να εφαρμόζει πολιτικές και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι οποίες ενισχύουν τους τέσσερεις Πυλώνες του τρίτου τομέα, που είναι ο Εθελοντισμός, Ενεργός Πολιτότητα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Κοινωνία των Πολιτών.

Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον, το οποίο θα ενισχύσει τον τομέα του Εθελοντισμού, στον τόπο μας.

 

(ΣΣ/ΣΧ)

Σχετικά Ανακοινωθέντα