Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-10-2020 15:31

Εξυπηρέτηση πολιτών στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω Διαδικτύου

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων με στόχο τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την αποφυγή συνωστισμού στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλούν τους εργοδότες/ αυτοτελώς εργαζόμενους όπως καταβάλλουν τις τρέχουσες οφειλόμενες εισφορές τους μέσω του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ).

Σε περίπτωση που οι εργοδότες/ αυτοτελώς εργαζόμενοι δεν είναι χρήστες του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών των ΥΚΑ μπορούν πολύ εύκολα να καταστούν χρήστες, με τη συμπλήρωση της αίτησης για Πληρωμή Εισφορών μέσω Διαδικτύου (ΥΚΑ1-021) και της αίτησης Εντολής Άμεσης/ων Χρέωσης/εων ΕΧΠΕ (SEPA) (ΥΚΑ1-023), τις οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν μέσω της ιστοσελίδας των ΥΚΑ (www.mlsi.gov.cy/sid) πατώντας το σύνδεσμο Έντυπα Αιτήσεων.  Οι αιτήσεις δεόντως συμπληρωμένες πρέπει να παραδοθούν στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να λάβουν τους σχετικούς κώδικες (User Name/ Password), για να μπορέσουν να προβούν στις σχετικές πληρωμές.

 ΣΣ/ΣΧ