Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

26-10-2020 12:27

Χαιρετισμός του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ κ. Γιάννη Γιαννάκη, στη Διάσκεψη Τύπου για την Παρουσίαση της Εκστρατείας για την Προώθηση της Εθελοντικής Προσφοράς και της Έρευνας για τα Επίπεδα του Εθελοντισμού στην Κύπρο

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας καλωσορίζω στη σημερινή Διάσκεψη Τύπου, με την οποία θα δοθεί το έναυσμα για την έναρξη της εκστρατείας για προώθηση κουλτούρας ενεργού πολίτη και εθελοντικής προσφοράς στη κοινωνία. Σήμερα επίσης θα παρουσιάσουμε τη δεύτερη έρευνα για τα επίπεδα του εθελοντισμού στον τόπο μας.  

Ο διορισμός  του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ως στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τον τρίτο τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τέσσερις πυλώνες πολιτικής: Εθελοντική Προσφορά, Ενεργός Πολιτότητα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Κοινωνία των Πολιτών.  Με πολιτικές αποφάσεις, δράσεις, υποδομές, ηλεκτρονικά εργαλεία, με την ανάπτυξη διεθνών πρωτοβουλιών, η Κύπρος αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρα με καλή πρακτική για τις πολιτικές και δράσεις τις οποίες εφαρμόζει για τον τρίτο τομέα.  

Με την εκστρατεία αυτή για προώθηση του ενεργού πολίτη, η οποία γίνεται με τη συνεργασία του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, θέλουμε να αναπτύξουμε κουλτούρα εθελοντικής προσφοράς, δίνοντας έμφαση στη νέα γενιά και αναδεικνύοντας μαζί με τον ανθρωπιστικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό της ρόλο, τη σημαντική συμβολή στην προσωπική ανάπτυξη με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων, εκτός της επίσημης εκπαίδευσης, αλλά και ως το σημαντικότερο εργαλείο πρόληψης ενάντια στις εξαρτησιογόνες ουσίες και την παραβατικότητα.  Για αυτόν τον λόγο, θέλουμε να ενδυναμώσουμε περισσότερο τις βιωματικές δράσεις στα σχολεία, αξιοποιώντας το Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτικούς για Καλλιέργεια Εθελοντισμού και Ενεργού Πολίτη.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζει την κουλτούρα των παιδιών και των νέων, θα ήθελα να καλέσω τους γονείς να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να ενταχθούν στο εθελοντικό κίνημα.  Τα οφέλη είναι τεράστια, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 

Σήμερα επίσης παρουσιάζουμε τη δεύτερη έρευνα για τα επίπεδα του εθελοντισμού στην Κύπρο, η οποία πραγματοποιήθηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία.  Για να μπορούμε να προσαρμόζουμε τις πολιτικές και δράσεις μας, χρειαζόμαστε και επιστημονικά εργαλεία και η έρευνα αυτή μας καθοδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2017, στο πλαίσιο έρευνας αναφορικά με το Εισόδημα και Συνθήκες Διαβίωσης των Νοικοκυριών, με ερωτήσεις οι οποίες αφορούσαν Κυπρίους ηλικίας 16  ετών και άνω, για εθελοντική προσφορά σε ατομικό η συλλογικό επίπεδο.

Τα κύρια πορίσματα της έρευνας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Η συμμετοχή του πληθυσμού σε εθελοντικές δράσεις υπολογίζεται στο 12,4%.
  • Σημαντικό θετικό στοιχείο είναι ότι η ηλιακή ομάδα 16 έως 39 αποτελεί το 43% των ενεργών εθελοντών.
  • Το 55,5% των εθελοντών είναι γυναίκες.
  • Υπάρχει ένα ποσοστό 4,4% το οποίο προσφέρει εθελοντική προσφορά σε άτυπη μορφή.
  • Το ποσοστό των εργαζομένων ανέρχεται στο 62%.
  • Η συμμετοχή σε Δημόσιες Διαβουλεύσεις αντιστοιχεί στο 3,1% και το 63,5% αυτού του ποσοστού είναι άνδρες.

Θεωρούμε ότι το ποσοστό της εθελοντικής προσφοράς στο τόπο μας  είναι σε καλά επίπεδα, παραμένει όμως στόχος μας η αύξηση του ποσοστού αυτού, ιδιαίτερα στα παιδιά και στη νέα γενιά.  Όσο πιο ψηλό είναι το ποσοστό της εμπλοκής της κοινωνίας στα κοινά, τόσο ενισχύονται οι αξίες της, οι οποίες συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, προωθούν τη δικαιοσύνη και ενδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή.

 

(ΣΣ/ΣΧ)