Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

27-10-2020 09:46

Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας για την έκδοση της Εφαρμοστικής Οδηγίας με αρ. 4/2020

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, έχει εκδώσει την Εφαρμοστική Οδηγία με αριθμό 04/2020, για επεξήγηση των διατάξεων περί της φορολογικής κατοικίας και μόνιμης εγκατάστασης σύμφωνα με τον περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμο (άρθρο 2), στο πλαίσιο της κρίσης που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19.

Η εφαρμοστική οδηγία 04/2020, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας κάτω από τη θεματική ενότητα «Άμεση Φορολογία_Eγκύκλιοι/Εφαρμοστικές Οδηγίες».

 

(IK/ΕΙ)