Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

29-10-2020 16:22

Συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στη Σύνοδο Υπουργών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου συμμετείχε σήμερα στη Σύνοδο Υπουργών Παιδείας που διοργάνωσε η  Ελληνική Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τη Σύνοδο απασχόλησαν  δύο θέματα. Το πρώτο ήταν η διασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση κατά την περίοδο της πανδημίας. Το δεύτερο ήταν η αξιοποίηση της Εκπαίδευσης ως εργαλείου για την προώθηση της ευαισθητοποίησης για την πολιτιστική κληρονομιά που βρίσκεται σε κίνδυνο από την κλιματική αλλαγή. Οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις πολιτικές και τις πρακτικές που εφαρμόζουν στις χώρες τους για τα θέματα αυτά και εξέτασαν τις δυνατότητες που παρέχει η διεθνής συνεργασία για αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

«Οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία του COVID-19 τείνουν να αυξήσουν τις διαρθρωτικές ανισότητες» ανέφερε ο Κύπριος Υπουργός κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος και πρόσθεσε ότι «η προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και η διασφάλιση ίσης και απρόσκοπτης πρόσβασης στη μάθηση όλων των μαθητών και μαθητριών, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων, είναι κεφαλαιώδους σημασίας». Εξήγησε επίσης ότι «το Υπουργείο μας, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της κρίσης, παρέμεινε προσηλωμένο στον στόχο για κανονική λειτουργία των σχολείων, μέσα σε συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «έχουν σχεδιαστεί εναλλακτικές μορφές μάθησης για τις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται αναστολή  της διά ζώσης φοίτησης» και επισήμανε ότι η πανδημία COVID-19 μας ώθησε να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για ψηφιακό μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» . Στο τέλος της συζητητής, οι Υπουργοί υιοθέτησαν κοινό Ψήφισμα σχετικά με την «Απάντηση της Εκπαίδευσης στην κρίση του Κορονοϊού»

Μιλώντας για το δεύτερο θέμα, ο κ. Προδρόμου αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται τόσο από το Υπουργείο Παιδείας, όσο και από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συμβολή του Κρατικού Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, όπου «προωθούνται προγράμματα για την ανάδειξη της διαχρονικής σχέσης των τοπικών πληθυσμών με το περιβάλλον, ως παράγοντα διασφάλισης της κοινωνικής, περιβαλλοντικής, πολιτιστικής και οικονομικής τοπικής αειφορίας». Πρόσθεσε ότι μέσω των προγραμμάτων ενισχύεται η ενεργός πολιτότητα και υποστηρίζονται οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν διαδραστικά «ότι η κλιματική αλλαγή, συνδέεται με την επιβίωση των τοπικών κοινοτήτων και τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας και παράδοσής μας». Ανέφερε, επίσης, ότι σε αρχαιολογικούς χώρους υλοποιούνται δράσεις στο πλαίσιο διαχειριστικών σχεδίων που επιτρέπουν σε παιδιά, αλλά και σε ενήλικες, να μάθουν για τον ρόλο του φυσικού τοπίου στην ανάπτυξη των αρχαίων πολιτισμών, αλλά και τη σημασία του στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο της Συνόδου παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη Διευρυμένη Μερική Συμφωνία με την οποία εγκαθιδρύεται το «Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη». Η Κύπρος είχε δηλώσει, από τα πρώτα στάδια της εκδήλωσης της γαλλικής πρωτοβουλίας για τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου, τη θετική της άποψη για την προσπάθεια αυτή και την πρόθεσή της να ενταχθεί στη Συμφωνία.

Σχολιάζοντας, τέλος, το Πλαίσιο Δεξιοτήτων για Κουλτούρα Δημοκρατίας και Διαπολιτισμικού Διαλόγου του Προγράμματος για την Εκπαίδευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Υπουργός ανέφερε ότι δεν μπορεί να μην αναφερθεί στις αποτρόπαιες τρομοκρατικές επιθέσεις που πλήττουν αυτές τις μέρες τη Γαλλία και το εκπαιδευτικό σύστημα. Συλλυπήθηκε τη γαλλική κυβέρνηση και δήλωσε αλληλεγγύη εκ μέρους της κυπριακής  κυβέρνησης και του κυπριακού λαού, υπογραμμίζοντας ότι είμαστε όλοι μαζί στην προσπάθεια να υπερασπιστούμε την ελευθερία των ιδεών και της έκφρασης.

ΙΠ