Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

04-11-2020 13:06

Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων με τους Προέδρους της Παράλληλης Βουλής

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Δρ. Αδάμου Αδάμου, με τους Προέδρους της Παράλληλης Βουλής, για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία, για τον Πολιτισμό, για την Κοινωνία των Πολιτών και για την Επιχειρηματικότητα. 

Κατά τη συνάντηση, που ήταν η πρώτη μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ανταλλάχθηκαν απόψεις για τη λειτουργία και την περαιτέρω πορεία των εργασιών της Παράλληλης Βουλής. 

(ΕΙ)