Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-11-2020 12:40

Δήλωση Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην κοινή συνέντευξη Τύπου με την Υπουργό Εργασίας για το νέο πακέτο στήριξης της οικονομίας

Όταν ένα χρόνο πριν, ακούγαμε για πρώτη φορά τη λέξη κορωνοϊός, αυτή η απειλή βρισκόταν ακόμη μίλια μακριά μας. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την ταχύτητα με την οποία θα εξελισσόταν σε μια πανδημία, που θα ανέτρεπε όχι μόνο τα υγειονομικά αλλά και τα κοινωνικά και τα οικονομικά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο. Κανείς δεν ανέμενε αυτή την τεραστίων διαστάσεων κρίση, η οποία έγινε μέρος και της δικής μας καθημερινότητας, τους τελευταίους οκτώ μήνες.

Από την πρώτη στιγμή ως Κυβέρνηση δηλώναμε ότι αυτή ειδικά η κρίση έχει ένα πρωτόγνωρο χαρακτηριστικό. Χαρακτηρίζεται από ένα τεράστιο βαθμό αβεβαιότητας, τόσο όσον αφορά το βάθος όσο και την διάρκεια της, και κατ’ επέκταση η οικονομική διαχείριση πρέπει να είναι προνοητική, αλλά και ευέλικτη ώστε να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες υγειονομικές συνθήκες.

Δηλώναμε, επίσης, ότι ακριβώς λόγω αυτής της μεγάλης αβεβαιότητας οι χειρισμοί μας θα έπρεπε να είναι τέτοιοι που δεν θα εξαντλούσαν τους πόρους και τα πολεμοφόδια μας από την αρχή, με κίνδυνο να μην μπορεί το κράτος να καταστεί αρωγός στους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις, αλλά και το σύστημα υγείας την ώρα της ανάγκης.  

Η εξέλιξη της πανδημίας, τόσο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δικαιώνει τις εκτιμήσεις μας, αλλά και την πολιτική την οποία ακολουθήσαμε μέχρι σήμερα.

Το ολοκληρωμένο και συνεκτικό Πρόγραμμα Στήριξης της Οικονομίας που εφαρμόσαμε μέχρι σήμερα στήριξε έμπρακτα τον εργαζόμενο και τις επιχειρήσεις και λειτούργησε καταλυτικά όσον αφορά την διατήρηση του διαθέσιμου εισοδήματος των συμπολιτών μας. Οι οικονομικές συνέπειες θα ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερες, αν η Κυβέρνηση από την αρχή δεν είχε ενεργήσει με προνοητικότητα και αποφασιστικότητα, υιοθετώντας σωρεία μέτρων, στήριξης, στοχευμένα ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούσε η διακύμανση της πανδημίας.

Ενδεικτικά είναι και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα που αφορούν τόσο το βάθος της ύφεσης όσο και την κατάσταση στην αγορά εργασίας, τα οποία συγκρίνονται πολύ ευνοϊκά τόσο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όσο και σε σχέση με τις επιδόσεις των πλείστων ευρωπαϊκών χωρών.

Είναι στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, που σήμερα, δεδομένων των περιοριστικών μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες, και αντιλαμβανόμενοι πλήρως την ανησυχία και τους προβληματισμούς όλων των επηρεαζόμενων, αποφασίσθηκε όπως εφαρμοστούν νέα μέτρα στήριξης ως ακολούθως:

1. Σχέδιο επιδότησης εργαζομένων (θα αναλυθεί από την Υπουργό Εργασίας)

2. Σχέδιο Επιδότησης Επιχειρήσεων που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και συμμετείχαν στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 16/03/2020 – 31/10/2020:

Δικαιούχοι :

Επιχειρήσεις περιλαμβανομένων και εργοδοτών που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και των σχετικών Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου από 16/03/2020. Για την καταβολή της εφάπαξ χορηγίας δεν θα απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Απαραίτητη προϋπόθεση να ήταν ενταγμένοι και εγκρίθηκαν στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών Επιχείρησης, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εφαρμόζεται στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID19.

Στόχος: Επιχορήγηση ενοικίων και άλλων λειτουργικών εξόδων.

Ύψος Επιδότησης/εφάπαξ χορηγίας:

Επιχειρήσεις περιλαμβανομένων και εργοδοτών που τελούσαν υπό πλήρη αναστολή των εργασιών τους από 16/03/2020 και εργοδοτούν μέχρι 9 άτομα – €10.000.

Επιχειρήσεις περιλαμβανομένων και εργοδοτών που τελούσαν υπό πλήρη αναστολή των εργασιών τους από 16/3/2020 και εργοδοτούν από 10 άτομα και άνω προσωπικό – €15.000.

3. Σχέδιο Επιδότησης Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80% και θα συμμετέχουν στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

Δικαιούχοι:

Επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή ή έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80%. Για την καταβολή της εφάπαξ χορηγίας δεν θα απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Απαραίτητη προϋπόθεση οι δικαιούχοι  να ενταχθούν και εγκριθούν στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID19 και θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εργασίας.

Στόχος: Επιχορήγηση ενοικίων και άλλων λειτουργικών εξόδων.

Ύψος Επιδότησης/εφάπαξ χορηγίας:

Αυτοτελώς εργαζόμενοι και πολύ μικρές επιχειρήσεις που τελούσαν ή θα τελούν υπό πλήρη αναστολή εργασιών ή έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80% και θα ενταχθούν στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εργοδοτούν μέχρι 1 άτομο προσωπικό. – €500 

Αυτοτελώς εργαζόμενοι και πολύ μικρές επιχειρήσεις που τελούσαν ή θα τελούν υπό πλήρη αναστολή εργασιών ή έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80% και θα ενταχθούν στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εργοδοτούν μέχρι 2 - 5 άτομα προσωπικό. – €1250

Αυτοτελώς εργαζόμενοι και πολύ μικρές επιχειρήσεις που τελούσαν ή θα τελούν υπό πλήρη αναστολή εργασιών ή έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80% και θα ενταχθούν στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εργοδοτούν μέχρι 6 - 9 άτομα προσωπικό. – €1750

Αυτοτελώς εργαζόμενοι και μικρές επιχειρήσεις που τελούσαν ή θα τελούν υπό πλήρη αναστολή εργασιών ή έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80% και θα ενταχθούν στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εργοδοτούν μέχρι 10 - 50 άτομα προσωπικό. – €2500

Αυτοτελώς εργαζόμενοι και επιχειρήσεις που τελούσαν ή θα τελούν υπό πλήρη αναστολή εργασιών ή έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80% και θα ενταχθούν στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εργοδοτούν από 51 και άνω άτομα προσωπικό. – €3000

Σημειώσεις:

      i. Η χορηγούσα αρχή των δυο Σχεδίων θα είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

    ii. Σημειώνεται ότι τα υπό αναφορά μέτρα θα κοινοποιηθούν στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τελική έγκριση ως συμβατό με το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων και η ενεργοποίηση του θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήψη της σχετικής έγκρισης.

   iii. Νοείται ότι μια επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί μόνο για ένα από τα δυο πιο πάνω Σχέδια.

   iv. Νοείται στο 3ο Σχέδιο δεν μπορούν να ενταθούν επιχειρήσεις οι οποίες συμμετείχαν στο Σχέδιο Χειμερινών Αναστολών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

4. Εξάμηνη παράταση του Σχεδίου Επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια μέχρι τις 30/06/2021

Πρόσθετα με την παράταση, έχουν γίνει βελτιώσεις στο Σχέδιο, και συγκεκριμένα καταργείται η υποχρέωση για υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εγκεκριμένου λογιστή του αιτητή για τις πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους.

5. Εξάμηνη παράταση του Σχεδίου  Επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια μέχρι τις 30/06/2021

Όσον αφορά το Σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια, έχει αποφασιστεί όπως σε αυτά δύναται να περιληφθούν και νέα στεγαστικά δάνεια τα οποία κατά την έκδοση τους ενοποιήθηκαν με υφιστάμενα εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

    (α) Το ενοποιημένο δάνειο δεν υπερβαίνει τις €300.000.

    (β) Η συμφωνία για το νέο στεγαστικό δάνειο υπογράφηκε μετά την 1η Μαρτίου 2020.

   (γ)Έχουν ενοποιηθεί στο νέο δάνειο εκτός του νέου στεγαστικού δανείου εξυπηρετούμενα δάνεια του ιδίου σκοπού και τα οποία δεν παρουσίαζαν πέραν των 90 ημερών σε καθυστέρηση.

    (δ) Θα επιδοτείται το επιτόκιο του δανείου που αφορά μόνο το νέο στεγαστικό δάνειο.

    (ε) Το δάνειο και οι δανειολήπτες θα πληρούν όλες τις άλλες πρόνοιες του Σχεδίου.

Υπενθυμίζεται  ότι τα δυο πιο πάνω Σχέδια τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούλιο του 2020 και έληγαν στις 31/12/2020. Δεδομένου του ενδιαφέροντος που έχει μέχρι σήμερα εκδηλωθεί και με απώτερο στόχο να δοθεί περισσότερος χρόνος σε επιχειρήσεις και πολίτες να ενταθούν στα Σχέδια, δίνεται παράταση ώστε να καλύπτονται επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια που συνάφθηκαν ή θα συναφθούν από την 1/3/2020 μέχρι 30/6/2021.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, η συνέχιση μιας ευέλικτης, στοχευμένης, συνετής πολιτικής διαχείρισης της πανδημίας στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, η πλήρης εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών εργαλείων, αλλά και ο προσαρμοσμένος για την αντιμετώπιση της πανδημίας προϋπολογισμός του 2021, αποτελούν τα όπλα μας για αντιμετώπιση και αυτής της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης.

Είμαι βέβαιος ότι με αυτά τα όπλα, παράλληλα με την ανάληψη της συλλογικής και ατομικής μας ευθύνης όσον αφορά την τήρηση των επώδυνων αλλά αναγκαίων περιοριστικών μέτρων, όπως κάναμε στο πρώτο κύμα της πανδημίας, θα ξεπεράσουμε και το δεύτερο κύμα και θα οδηγηθούμε σε μια ισχυρή ανάκαμψη και αύξηση των εισοδημάτων τον επόμενο χρόνο.

(ΕΚ/ΣΧ)