Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-11-2020 14:15

Ομιλία Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας για το 2021

Ακολουθώντας αρχές σύγχρονης χρηστής διοίκησης και δημοσιονομικής διαχείρισης, ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) διαμορφώθηκε στη βάση τόσο του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2021-2023 (το οποίο συνοψίζει τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης), όσο και του Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΥΠΠΑΝ (που αποτελεί τον οδοδείκτη των ενεργειών του για επίτευξη των στρατηγικών του επιδιώξεων και για ποιοτική αναβάθμιση του έργου που επιτελείται σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς του). Ο Προϋπολογισμός αποτελεί για μας ένα εργαλείο για αποδοτική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων, ώστε να επιτυγχάνεται το όραμά μας. Όραμα αυτής της διακυβέρνησης είναι, από τη μια, η συγκροτημένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση για βελτίωση και εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου ειδικότερα και, από την άλλη, η ποιοτική εκπαίδευση των παιδιών μας. Δηλαδή η διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών του σύγχρονου κόσμου. Σύγχρονων ευρωπαίων πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, με πνευματική συγκρότηση, ιστορική ταυτότητα και εθνική συνείδηση, αλλά και σεβασμό σε διαφορετικά χαρακτηριστικά, ιδιότητες και άλλους λαούς και πολιτισμούς του κόσμου. Πολιτών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ικανών να συμβάλουν δημιουργικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού και την ενδυνάμωση της νεολαίας.

Θα πρέπει εκ προοιμίου να σημειώσω ως προς τη στρατηγική κατεύθυνση της διακυβέρνησης στον τομέα της παιδείας και του πολιτισμού, ότι η γενική κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης που είχαμε στο Υπουργείο Παιδείας συμπληρώνεται τώρα με ένα νέο άξονα: τον ψηφιακό μετασχηματισμό του σχολείου και την τεχνολογική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτή είναι πλέον καθοριστική συντεταγμένη των επιλογών μας.  Ενώ στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας συγκροτημένης πολιτικής για τον πολιτισμό έχουμε την τομή που αποτελεί η δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης έχουν εφαρμοστεί νέα Αναλυτικά Προγράμματα και νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, έχει λειτουργήσει το νέου τύπου Λύκειο Επιλογής Κατεύθυνσης και εξελίσσεται εφαρμοζόμενο σταδιακά το νέο σύστημα αξιοκρατικής επιλογής των εκπαιδευτικών. Ο προγραμματισμός μας εξελίσσεται μέσα από διαβουλεύσεις που ξεκινούν αυτή την περίοδο για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αξιολόγησης των Μαθητών και για να εφαρμόσουμε επιτέλους ένα  Σχέδιο Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών. Προστίθεται, ωστόσο, στις μέρες μας και σίγουρα χαρακτηρίζει την περίοδο που βρίσκομαι εγώ προσωπικά στο ΥΠΠΑΝ μια νέα και σε μεγάλο βαθμό «οριζόντιας λογικής» μεταρρύθμιση, για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Το έχω πει ξανά και επιτρέψετέ μου να το επαναλάβω: νοιώθω πραγματικά ιδιαίτερη ικανοποίηση διότι, μέσα στις δυσκολίες και κακουχίες ακόμα της πανδημίας, το δημόσιο σχολείο έδειξε, από την προηγούμενη σχολική χρονιά, ότι μπορεί να αξιοποιήσει την ψηφιακή τεχνολογία προς όφελος της εκπαίδευσης. Ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει.  Σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής διαμορφώσαμε και εφαρμόσαμε ένα σχέδιο αναβαθμισμένης διαδικτυακής σύνδεσης από τη μια  και πλήρους αναβάθμισης των ψηφιακών μέσων και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε όλα τα σχολεία.  Σχέδιο με το οποίο το κράτος σε βάθος πενταετίας, κάνει επένδυση στην τεχνολογία που  υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια ευρώ.

Ως γνωστόν, η παρούσα οικονομική και δημοσιονομική συγκυρία έχει σημαδευτεί από τις πολύ σοβαρές συνέπειες της υγειονομικής κρίσης και της πανδημίας, τόσο στην κυπριακή οικονομία όσο και διεθνώς. Ο φετινός προϋπολογισμός του κράτους απευθύνεται σε μια οικονομία που κατέγραψε αισθητή ύφεση, σε αντίθεση με το σημαντικό θετικό ρυθμό μεγέθυνσης που είχαμε κατορθώσει να έχουμε τα  προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις αντιμετωπίζοντας την αιφνίδια επίδραση της πανδημίας, η διαχείριση της κυβέρνησης επέτρεψε η ύφεση να μην ξεπερνά 5,5% του ΑΕΠ, τη στιγμή που ο μέσος όρος ύφεσης στην Ευρωζώνη για το 2020 ήταν -8,7%. Και είναι, νομίζω, πολύ καλά γνωστό ότι μέσα από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για στήριξη της απασχόλησης με επιδοτήσεις μισθών, όπως και στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας γενικότερα και με αναστολή εισπράξεως φορολογιών και άλλα μέτρα, η δημοσιονομική άσκηση του 2020 κατέγραψε μόνο για το πρώτο εξάμηνο έλλειμμα 610 εκατ. ευρώ (αντί πλεονάσματος 250 εκατ. τον προηγούμενο χρόνο). Μια επιβάρυνση 860 εκατ. ευρώ. Ενώ αναμένεται το δημοσιονομικό ισοζύγιο και για τον επόμενο χρόνο να είναι  γενικά ελλειμματικό κατά 0,7% του ΑΕΠ, προσβλέποντας ωστόσο σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία που ξεκινά,  με  πρόβλεψη για αύξηση ΑΕΠ  4,5 % το 2021.

Αναφέρω αυτά τα δεδομένα για να εκτιμήσουμε σωστά ότι με προϋπολογισμό που παρουσιάζει και αύξηση ακόμα, ύψους €32,8 εκ. για το 2021, το ΥΠΠΑΝ προδιαγράφει μια πορεία που θα μπορέσει να στηρίξει τις πολιτικές και τους επιδιωκόμενους στόχους μας. Ο προϋπολογισμός που παρουσιάζουμε προβλέπει δαπάνες για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό ύψους €1.188.559.018.

Αναλυτικότερα, συγκρίνοντας τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2020 με τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό του 2021, παρατηρείται αύξηση των τακτικών δαπανών ύψους €29,3 εκ. και, παράλληλα, αύξηση των αναπτυξιακών δαπανών ύψους €3,5εκ. Η αύξηση στις τακτικές δαπάνες οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μισθολογίου, η οποία ανέρχεται σε €18 εκ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην παραχώρηση προσαυξήσεων και τιμαρίθμου, καθώς και στην αύξηση των αναγκών σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό. Επιπλέον, έχει περιληφθεί αυξημένη πρόνοια για χορηγία στις Σχολικές Εφορείες ύψους €1,4 εκ., αυξημένη πρόνοια για την  χορηγία μαθητικής πρόνοιας ύψους €1,2 εκ. (λόγω της λήξης του συγχρηματοδοτούμενου έργου), καθώς και αυξημένη κυβερνητική χορηγία προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, ύψους €6,0 εκ. Εξάλλου, η αύξηση στις αναπτυξιακές δαπάνες οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην αυξημένη πρόνοια για  την πολιτιστική υποδομή, ύψους €2.1εκ, και στην εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων στα σχολεία, ύψους €0,7 εκ.

Οι φετινές συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες των προηγούμενων χρόνων αφού η πανδημία, που παρουσιάζει έξαρση αυτές τις ημέρες, θέτει σε όλους μας αυξημένες προκλήσεις. Προκλήσεις  στις οποίες όλοι μαζί θα ανταποκριθούμε. Στη συνέχεια, θα αναφερθώ συνοπτικά σε ορισμένα επιμέρους ζητήματα που έχουν αναδυθεί, καθώς και στις ενέργειές μας για την όσον το δυνατό πιο αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

 

Α. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Σημειώνεται ότι η στελέχωση των σχολείων έγινε φέτος νωρίτερα από ότι τα προηγούμενα χρόνια επειδή από το τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, από τον Ιούνιο κιόλας, ελήφθη πρόνοια ετοιμότητας λόγω των έκτακτων συνθηκών που αντιμετωπίζουμε με την πανδημία. Σκοπός μας είναι όμως να διατηρήσουμε και στη συνέχεια ένα τέτοιο ρυθμό έγκαιρου προγραμματισμού και για τα επόμενα χρόνια. Σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας συμπληρώθηκαν μάλιστα ειδικά φέτος όλες οι θέσεις διευθυντών σχολείων που είχαν κενωθεί και εξαιτίας του σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης με ευνοϊκούς όρους που πρόσφερε η Κυβέρνηση στους εκπαιδευτικούς. Συνοπτικά, από πλευράς στελέχωσης, η εικόνα για τη φετινή σχολική χρονιά έχει ως εξής:

 

Δημοτική Εκπαίδευση

Κατά το σχολικό έτος 2020-21 απασχολούνται 4.553 εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης, δάσκαλοι και δασκάλες, για 51.505 μαθητές/μαθήτριες. Η αναλογία είναι ένας εκπαιδευτικός για κάθε 11,3 παιδιά. (Στον αριθμό εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί)

Στην Ειδική Εκπαίδευση απασχολούνται από το ΥΠΠΑΝ 968 εκπαιδευτικοί για 7.186 παιδιά. Δηλαδή ένας εκπαιδευτικός για κάθε 7,4 παιδιά της Ειδικής Εκπαίδευσης.

Άλλοι 824 εκπαιδευτικοί απασχολούνται για 12.864 παιδιά στην Προδημοτική. Δηλαδή, ένας νηπιαγωγός για κάθε 15,6 παιδιά.

Πρόσθετα και προκειμένου να αντιμετωπισθούν καλύτερα οι έκτακτες περιστάσεις με την πανδημία και τη διαχείριση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, καθώς και οι ανάγκες για εξ αποστάσεως διδασκαλίας, φέτος στα Δημοτικά Σχολεία το ΥΠΠΑΝ έχει διαθέσει 405 διδακτικές περιόδους σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς σχολείων.

Σχολεία σε Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές

Σημειώνεται ότι, προκειμένου να παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση σε εκπαιδευτικό προσωπικό, σε σχολεία με ιδιαίτερα μικρό αριθμό μαθητών σε ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές γίνονται ειδικές διευθετήσεις ως ακολούθως:

 • Εκεί όπου υπάρχουν συνδιδασκόμενες τάξεις (συμπλέγματα) εξαιτίας του μικρού αριθμού μαθητών, ορίζεται ως ανώτατος αριθμός οι 20 μαθητές. Πέραν των 20 μαθητών δημιουργούνται αμιγή τμήματα.
 • Σε περιπτώσεις όπου το «σύμπλεγμα» υπερβαίνει τους 16 μαθητές παραχωρείται χρόνος 15 πρόσθετων διδακτικών περιόδων.

Μελετούμε μάλιστα και σύντομα θα ανακοινώσουμε κάποια πρόσθετα ενισχυτικά μέτρα για σχολεία ειδικά στις ορεινές περιοχές, σύμφωνα και με τον σχεδιασμό της ανάπτυξης ορεινών περιοχών της Κυβέρνησης και σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Επίτροπο, τον κ. Χαμπιαούρη.

 

 

Μέση Γενική Εκπαίδευση

Κατά το σχολικό έτος 2020-21 απασχολούνται 3.067 εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης, για 23.050 μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίων. Η αναλογία είναι ένας εκπαιδευτικός για κάθε 7,52 μαθητές/μαθήτριες.

Κατά το σχολικό έτος 2020-21 απασχολούνται 2.617 εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης, για 17.200 μαθητές/μαθήτριες Λυκείων και Εσπερινών Σχολών. Η αναλογία είναι ένας εκπαιδευτικός για κάθε 6,57 μαθητές/μαθήτριες.

Συνολικά στη Μέση Γενική Εκπαίδευση απασχολούνται 5.684 εκπαιδευτικοί για ένα μαθητικό πληθυσμό 40.250 μαθητών/μαθητριών, μια αρκετά καλή αναλογία.

 

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Κατά το σχολικό έτος 2020-21 απασχολούνται 586 εκπαιδευτικοί (+13 με αγορά υπηρεσιών =599), για 4658 μαθητές/μαθήτριες Τεχνικών Σχολών. Η αναλογία είναι ένας εκπαιδευτικός για κάθε 8 μαθητές/μαθήτριες.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος μαθητών/μαθητριών ανά εκπαιδευτικό, όπως διαμορφώνεται συνολικά στα σχολεία μας συγκρίνεται ευνοϊκά με τα όσα ισχύουν διεθνώς.

 

Ειδική Εκπαίδευση - Σχολικοί Βοηθοί / Συνοδοί

Στη νομοθεσία υπάρχει πρόνοια για πρόσληψη ειδικού  προσωπικού στο πλαίσιο της παροχής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στα παιδιά και αυτό γίνεται. Στη βάση αυτής της πρόνοιας οι Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αποφασίζουν, μετά από μελέτη όλων των στοιχείων και των γνωματεύσεων, την πρόσληψη σχολικών βοηθών/συνοδών για εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών. Με βάση αυτές τις αποφάσεις, στη Δημοτική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Ειδικά Σχολεία) απασχολούνται σήμερα 804 Σχολικοί Βοηθοί/Συνοδοί για την εξυπηρέτηση 1806 μαθητών/τριών.

Σημειώνεται ότι κατά το σχολικό έτος 2020-21 έχουμε 97 συνοδούς περισσότερους σε σύγκριση με το 2018-19 και 259 συνοδούς περισσότερους από ότι το 2015-16. Αξίζει, επίσης, να σημειώσουμε για να καταλάβουμε τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, ότι έχουμε σήμερα 804 Σχολικούς Βοηθούς/Συνοδούς στη Δημοτική Εκπαίδευση σε σύγκριση με 471 τη σχολική χρονιά 2012 – 2013. Εν ολίγοις ο αριθμός των Σχολικών Βοηθών/Συνοδών στη Δημοτική Εκπαίδευση έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία 7 χρόνια. Συμπεριλαμβανόμενων και των Βοηθών/Συνοδών στη Μέση Εκπαίδευση, συνολικά απασχολούνται 1.120.

 

Β. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Από την έναρξη της εξάπλωσης της επιδημίας του κορωνοϊού στην Κύπρο, καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια, πάντα υπό την καθοδήγηση και ακολουθώντας οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, για την όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση και τη διασφάλιση συνθηκών υγειονομικής ασφάλειας. Πρώτη εμπειρία ήταν τον περασμένο Μάϊο, όταν αποκαταστάθηκε η φοίτηση με φυσική παρουσία και η επιστροφή των παιδιών στα σχολεία έγινε με επιτυχία, παρά κάποιες έντονες ανησυχίες που είχαν εκφραστεί.

Η επιτυχής επαναλειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, υπό τις συνθήκες της πανδημίας, έγινε σε κατάλληλες, ελεγχόμενες και προσεγμένες συνθήκες έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού μέσα στις σχολικές μονάδες. Δεδομένου ότι κύριο και διαχρονικό μέλημα του ΥΠΠΑΝ ήταν και παραμένει η φοίτηση των μαθητών/ριών σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, στο πλαίσιο του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΥΠΠΑΝ καθώς και με τη στήριξη του Υπουργείου Οικονομικών, να ικανοποιούνται οποιεσδήποτε έκτακτες ανάγκες προκύπτουν στις σχολικές μονάδες στη βάση των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων για τη διαχείριση της πανδημίας στα σχολεία.

Κατά την επαναλειτουργία των σχολείων, μετά από σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τα σχετικά Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας, σε στενή συνεργασία με αυτό, ετοιμάστηκαν υγειονομικά πρωτόκολλα για τα σχολεία. Στο πλαίσιο εφαρμογής των πρωτοκόλλων στάλθηκαν σε όλα τα σχολεία μάσκες μίας χρήσης για το προσωπικό και τους/τις μαθητές/μαθήτριες. Ακόμη, με δαπάνη ύψους €41.126, αγοράστηκαν από το ΥΠΠΑΝ ειδικά θερμόμετρα για τις θερμομετρήσεις των παιδιών. Αγοράστηκε, επίσης, ο απαραίτητος προστατευτικός εξοπλισμός για χρήση από εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό στα Ειδικά Σχολεία. Επιπρόσθετα, το ΥΠΠΑΝ καλύπτει το κόστος για τη διάθεση αντισηπτικού στα σχολεία όλων των βαθμίδων, μέσω δαπάνης των Σχολικών Εφορειών που θα φτάσει, περίπου, στα €600.000 μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2020. Για την τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων στις αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια, όπως για την αγορά μονών θρανίων, για τη συνένωση θρανίων και την αγορά διάφανων ακρυλικών διαχωριστικών (plexi-glass) και άλλων απαραίτητων υλικών, έχει δαπανηθεί ποσό ύψους, περίπου €885.000. Το κόστος αυτό αφορά στην προσαρμογή περίπου 7000 σχολικών αιθουσών σε πέραν των 740 σχολείων. Επιπλέον, καλύπτεται το κόστος για τις απολυμάνσεις που διενεργούνται στις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, όταν παρουσιαστεί επιβεβαιωμένο κρούσμα.

 

Θέλω επίσης να υπενθυμίσω ότι κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά και μέσα στις ιδιαίτερα φορτισμένες συνθήκες με γενικό κατ’οίκον περιορισμό την περασμένη Άνοιξη, το ΥΠΠΑΝ μερίμνησε και μέσω δωρεών που κάλυψαν τις δαπάνες περίπου κατά το ήμισυ, αλλά και ιδίων πόρων (συμπεριλαμβανόμενης και της συνδρομής των Σχολικών Εφορειών) που κάλυψαν το υπόλοιπο μισό, εξόπλισε όσα παιδιά χρειάζονταν με ηλεκτρονική συσκευή τύπου ταμπλέτας -περίπου 7.313 παιδιά- και εξασφάλισε  διαδικτυακή σύνδεση σε  σχεδόν δυο χιλιάδες νοικοκυριά για να έχουν μαθητές και μαθήτριες τη δυνατότητα συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τώρα  προς ενίσχυση αυτής της δράσης γίνονται ενέργειες για αγορά ακόμη περίπου 900 ψηφιακών συσκευών τύπου ταμπλέτας για την κάλυψη άλλων απρόβλεπτων αναγκών, αλλά και νέων άμεσων αναγκών των σχολείων, με δαπάνη 107.000 ευρώ.

Εξάλλου, πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζονται σε συχνά χρονικά διαστήματα διαδικτυακά σεμινάρια για τους/τις Διευθυντές/ Διευθύντριες των σχολείων από μέλος της Συμβουλευτικής Επιδημιολογικής Επιτροπής για την εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων στις σχολικές μονάδες, συγκεκριμένα από τη Δρα Ζωή-Δωροθέα Πανά, την οποία θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω.  Επιπλέον, συστήθηκε αυτές τις μέρες στο ΥΠΠΑΝ Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών COVID-19, η οποία έχει επικουρικό ρόλο συνδράμοντας το έργο της Ομάδας Ιχνηλάτησης του Υπουργείου Υγείας και προβαίνει σε ενημέρωση περιστατικών  επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και στενών επαφών εντός των σχολικών μονάδων. Η Ομάδα λειτουργεί και εκτός ωρών  γραφείου, προκειμένου να διαχειρίζεται τα όποια περιστατικά θα παρουσιάζονται στα σχολεία, σε συνεργασία με την Ομάδα Ιχνηλάτησης του Υπουργείου Υγείας και τις Διευθύνσεις των σχολείων. Επίσης, παρέχονται, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, πληροφορίες, διευκρινίσεις και επίλυση αποριών σχετικά με θέματα που αφορούν περιστατικά COVID-19, ώστε να επιλύονται τυχόν προβλήματα και να διευκολύνεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Ακόμη, στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται, αριθμός εκπαιδευτικών, παιδιών και σχολικών βοηθών/συνοδών υποβάλλονται σε διαγνωστικές εξετάσεις.

Όσον αφορά στα νέα επιδημιολογικά δεδομένα δίνονται συνεχώς επικαιροποιημένες οδηγίες στα σχολεία για προσαρμογή των όσων προβλέπονται στις βασικές εγκυκλίους. Εξυπακούεται ότι η προσοχή μας όλη, μαζί με την υγειονομική προστασία των μαθητών και μαθητριών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού των σχολείων γενικότερα, είναι να παρέχουμε στα παιδιά εκπαίδευση, σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου. Το σχολείο μεριμνά ούτως ώστε να μη θυματοποιηθεί όποιο παιδί τυχόν ασθενήσει ή τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό για σκοπούς προστασίας. Για τον λόγο αυτό εφαρμόζονται προσαρμοσμένες λύσεις, αναλόγως του αριθμού των παιδιών που βρίσκονται στο σπίτι και της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν. Οι λύσεις αυτές συνδυάζουν πάντοτε την ασύγχρονη και τη σύγχρονη εκπαίδευση, με εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές λύσεις εάν βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό και άρα απουσιάζουν από την τάξη μερικά παιδιά και διαφορετικές λύσεις εάν απουσιάζει ένα ολόκληρο τμήμα και αυτές οι λύσεις προσαρμόζονται και στις διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης και τα προγράμματα.  Δίνονται για τον σκοπό αυτό συγκεκριμένες οδηγίες στα σχολεία για το πώς θα πρέπει να ενεργήσουν και για το πώς το σχολείο θα εκπληρώσει την υποχρέωσή του για παροχή εκπαίδευσης, σε οποιοδήποτε παιδί χρειαστεί να μείνει στο σπίτι. Προβλήματα υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν. Είναι αναπόφευκτο. Τι σημαίνει όμως το ότι υπάρχουν κατά τόπους προβλήματα;  Δεν ακυρώνεται η προσπάθεια. Προσέγγισή μας είναι ότι όπου παρουσιάζονται προβλήματα, πρέπει να σπεύσουμε να τα λύσουμε. Στο σημείο αυτό οφείλω, αλλά και θέλω να εξάρω τον πολύ σημαντικό ρόλο που έχουν παίξει συλλογικά οι εκπαιδευτικοί μας αποδεικνύοντας αφοσίωση στο καθήκον και μέριμνα και φροντίδα για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Πρέπει ακόμα να σημειώσω ότι τόσον όσον αφορά στις πρακτικές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όσο και της υγειονομικής ασφάλειας καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες περιπτώσεων με βέλτιστες πρακτικές εκπαιδευτικών, αρκετές από τις οποίες και υιοθετούμε και πρέπει να προβάλουμε ως πρότυπα.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι έγινε αναπροσαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων και δόθηκαν οδηγίες, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, προκειμένου στην πρώτη περίοδο των μαθημάτων να διατεθεί χρόνος για ενισχυτική διδασκαλία σε σχέση με το προηγούμενο σχολικό έτος. Για τον σκοπό αυτό ετοιμάστηκε και έχει αποσταλεί στους εκπαιδευτικούς και σχετικό καθοδηγητικό υλικό. Ταυτόχρονα, δόθηκαν οδηγίες ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή οι διευθύνσεις να βρίσκονται σε ετοιμότητα για τυχόν αναπροσαρμογές των Αναλυτικών Προγραμμάτων, εάν και εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν.

 

Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πέραν των όσων έχουν ήδη αναφερθεί, όχι μόνο για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών λόγω της πανδημίας, αλλά και για να προσαρμόσουμε τα σχολεία στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, προχωρούμε στην εφαρμογή συγκεκριμένου σχεδίου δράσης, ώστε να αξιοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς και στη διδασκαλία εντός της σχολικής τάξης.

Σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΦΕΚΨΠ) -το οποίο πρέπει να υπογραμμίσω ότι υπήρξε μια πολύτιμη μεταρρυθμιστική καινοτομία της Κυβέρνησης στην πιο καίρια στιγμή- προχωρούμε, με σταθερές και ουσιώδεις παρεμβάσεις, σε ψηφιακές Δράσεις Δικτύου και Δράσεις Εξοπλισμών που εισάγουν το δημόσιο σχολείο στην ψηφιακή εποχή.

Δράσεις Δικτύου

Στις Δράσεις Δικτύου έγινε ένας εκ βάθρων σχεδιασμός, ώστε τα δίκτυα εντός και εκτός των σχολικών μονάδων να προσφέρουν στον μαθητή/τρια και εκπαιδευτικό τις δυνατότητες να μπορούν να έχουν μια ποιοτική και αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς αποκλεισμούς και προβλήματα. Συγκεκριμένα, για σκοπούς επιτάχυνσης της διαδικασίας έχει γίνει συμφωνία και ανατέθηκε στην ΑΤΗΚ το έργο της αναβάθμισης της δικτύωσης όλων των σχολικών μονάδων, διότι διαφορετικά την ευθύνη για το εσωτερικό δίκτυο θα την είχε ξεχωριστά για κάθε σχολείο η Σχολική Εφορεία, κάτι που κρίθηκε ότι θα ήταν αντιπαραγωγικό και χρονοβόρο. Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται αναβάθμιση των  προσβάσεων διαδικτύου σε σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπως και στα περισσότερα της Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης. Και αυτό το έργο βεβαίως συνεχίζεται -ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάποιες από τις περιπτώσεις που δεν κατέστη τεχνικά δυνατό να γίνει ακόμα η αναβάθμιση, βρίσκονται σε εξέλιξη ιδιαίτερα ενισχυτικά έργα υποδομής.

Δηλαδή για να είμαι πιο αντιληπτός, προχωρούμε σε αντικατάσταση σχεδόν όλων των Δρομολογητών (router) με νέους προηγμένων τεχνολογιών, αντικαθιστούμε τις γραμμές χαλκού με οπτικές ίνες τελευταίας τεχνολογίας και αυξάνουμε τις ταχύτητες σε όλα τα σχολεία στο μέγιστο δυνατό και ανάλογα των αναγκών των σχολείων. Στο πλαίσιο βελτίωσης των γραμμών πρόσβασης δεν μπορούσαμε να αγνοήσουμε τα θέματα ασφάλειας πληροφοριών και δικτύου. Γι’αυτό προχωρήσαμε σε βελτίωση των επιπέδων ψηφιακής ασφάλειας των σχολικών μονάδων εντάσσοντας υπηρεσίες DDoS στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τις σχολικές μονάδες, ώστε να προστατευθούμε από κυβερνοεπιθέσεις και κακόβουλες προσβάσεις στους εξοπλισμούς και λογισμικά των σχολικών μονάδων από εξωτερικούς παράγοντες. Για όλο αυτό το έργο αναβάθμισης γίνονται δαπάνες που ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο.

 

Δράσεις Εξοπλισμών

Όσον αφορά στον εξοπλισμό των σχολείων έχουμε σχεδιάσει μαζί με το Υφυπουργείο μια ολιστική προσέγγιση, η οποία προωθεί τη βελτίωση του υφιστάμενου και αγορά νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προκειμένου να υποστηρίξουμε μαθητές και εκπαιδευτικούς, όχι μόνο στη φάση της πανδημίας αλλά και για μόνιμη προσαρμογή στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Το ΥΠΠΑΝ προχώρησε ήδη σε παραγγελία 2200 ηλεκτρονικών υπολογιστών κατηγορίας “Mini PCs” για αντικατάσταση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού, προετοιμάζεται αυτές τις μέρες για άμεση παραγγελία περισσότερων από 1000 φορητών ΗΥ, όπως επίσης και για μια σειρά περιφερειακών εξοπλισμών (βιντεοπροβολείς, κάμερες, μικρόφωνα, κτλ) για τις ανάγκες του προγράμματος τηλεκπαίδευσης που αναπτύσσεται συστηματικά στα σχολεία μας.

Παράλληλα, το ΥΠΠΑΝ σε συνεργασία πάντα με το ΥΦΕΚΠΨ προχωρεί σε προκήρυξη ενός, μεγάλου για τα δεδομένα μας, διαγωνισμού προσφορών με στόχο την προμήθεια νέων-πρόσθετων εξοπλισμών, δηλαδή φορητών ΗΥ, έξυπνων τηλεοράσεων, βιντεοπροβολέων, ψηφιακών προβολέων κειμένων, κτλ. με σχεδιασμό για να καλύψουμε το σύνολο των αιθουσών διδασκαλίας. Μέρος αυτής της προσφοράς είναι η σύσταση για πρώτη φορά κεντρικής υπηρεσίας υποστήριξης (Help Desk) με στόχο την εξ αποστάσεως υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων και όποιων άλλων ζητημάτων θα προκύπτουν στη χρήση αυτού του αναβαθμισμένου εξοπλισμού. Με δυο λόγια προχωράμε αποφασιστικά για να δώσουμε στο δημόσιο σχολείο τα πιο σύγχρονα μέσα της μετάβασης στη ψηφιακή εποχή.

Άξιο αναφοράς είναι ότι η μέθοδος χρηματοδότησης της προσφοράς είναι μέθοδος που προσομοιάζει σε ενοικιαγορά (το λεγόμενο «leasing»). Δηλαδή ο Ανάδοχος της σύμβασης θα προσφέρει τους εξοπλισμούς, θα τους υποστηρίζει μέσω της κεντρικής υπηρεσίας υποστήριξης και η Κυπριακή Δημοκρατία θα πληρώνει ένα ποσοστό του κόστους σε ετήσια βάση μέχρι την λήξη της σύμβασης. Η μέθοδος αυτή όχι μόνο μας επιτρέπει να επιταχύνουμε την προσπάθεια και δούμε τα σχολεία μας να είναι έτοιμα το συντομότερο, αλλά ταυτόχρονα απαλλάσσει και τον προϋπολογισμό του ΥΠΠΑΝ από συγκέντρωση του οικονομικού βάρους, ενώ θα διευκολύνει πολύ την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών αφού θα τους εξασφαλίζει αμέσως την τεχνική υποστήριξη που χρειάζεται, σε παγκύπρια βάση και ανεξάρτητα από αποστάσεις, γεωγραφικά δεδομένα κ.ά.

 

Νομίζω πως είναι φανερό ότι το Υπουργείο, σε συνεργασία με το ΥΦΕΚΠΨ και με τη στήριξη των Σχολικών Εφορειών και τις ενδεδειγμένες συμφωνίες με ιδιωτικούς φορείς, καταφέρνει σήμερα και υλοποιεί με την ταχύτητα που επιβάλλεται (δηλαδή χωρίς τους συνήθως μακροχρόνιους σχεδιασμούς που κάποτε λόγω χρόνου εξουδετερώνουν και μεγάλο μέρος του οφέλους), αλλά και με καίρια στόχευση και σφαιρική προσέγγιση, ένα νευραλγικής σημασίας έργο για το μέλλον: τη δημιουργία υλικοτεχνικών υποδομών και τον τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολείων για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.

Αυτό το σχέδιο συνδυάζεται μάλιστα πλήρως με το επίσης πολύ μεγάλο και φιλόδοξο έργο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των σχολικών μονάδων, το οποίο με την επωνυμία «Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης» εντάσσεται με συγχρηματοδότηση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχει προκηρυχθεί για το έργο αυτό πανευρωπαϊκός διαγωνισμός προσφορών με προϋπολογισμό €25.335.000 + ΦΠΑ, δηλαδή μια επένδυση €27,8 εκατ.

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία ενός προηγμένου και ολιστικού συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη δημόσια κυπριακή εκπαίδευση. Σκοπός είναι να διαθέτουμε στην καθημερινότητα εύχρηστα εργαλεία με τα οποία γονείς, μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικοί, διοικήσεις σχολικών μονάδων  και όποιος άλλος ενδιαφερόμενος θα έχει πρόσβαση μέσω Διαδικτύου σε όλες τις υπηρεσίες της λειτουργίας των σχολείων.

Η εκπαιδευτική κοινότητα περνά λοιπόν συνολικά σε ψηφιακή λειτουργία.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε:

 • άμεση ενημέρωση για όλα τα εκπαιδευτικά ζητήματα και
 • ηλεκτρονική υποβολή όλων των αιτήσεων, δικαιολογητικών κ.ο.κ.
 • πρόσβαση με κάθε τύπου ηλεκτρονικές συσκευές, δηλαδή ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταμπλέτες, έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές κ.ά.

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις υπηρεσίες που θα παρέχονται ηλεκτρονικά:

 • Οι μαθητές/μαθήτριες θα έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά στο Σχολικό Πρόγραμμα, το βαθμολόγιο, το πρόγραμμα διαγωνισμάτων και εξετάσεων, στη διοργάνωση εκδρομών και επισκέψεων και τη λειτουργία ομίλων, σε πειθαρχικά ζητήματα και διαδικασίες, σε κάθε είδους αιτήσεις που χρειάζεται να υποβάλουν κ.λπ.
 • Οι γονείς θα μπορούν να χειριστούν ηλεκτρονικά θέματα εγγραφής/μετεγγραφής των παιδιών τους, οικονομικές συναλλαγές με το σχολείο, κάθε είδους αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων οικονομικής στήριξης, σίτισης κ.ά. Επίσης, οι γονείς θα έχουν άμεση και πλήρη ενημέρωση ηλεκτρονικά όσον αφορά αποτελέσματα εξετάσεων, ασκήσεις, διαγωνίσματα κ.λπ.
 • Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως το διαδραστικό βαθμολόγιο, το παρουσιολόγιο μαθητών σε πραγματικό χρόνο.
 • Θα μπορούν ηλεκτρονικά να υποβάλλουν αιτήσεις για άδειες και να χειρίζονται θέματα απουσίας, τοποθετήσεων, μετακινήσεων και ενστάσεων.
 • Με ηλεκτρονική διαδικασία θα μπορούν επίσης να αναφέρουν στο Υπουργείο προβλήματα ή να υποβάλουν αιτήματα υλικοτεχνικής υποδομής.

Συνολικά, το Υπουργείο εισάγει την ηλεκτρονική διοίκηση των σχολικών μονάδων. Έτσι θα έχουμε άμεση και αποτελεσματική παρακολούθηση της σχολικής υποδομής. Θα χειρίζεται ηλεκτρονικά το παρουσιολόγιο του προσωπικού. Θα διαχειρίζεται άμεσα και αποτελεσματικά τον εξοπλισμό. Σε ηλεκτρονική μορφή θα παραλαμβάνει και θα χειρίζεται αιτήματα των εκπαιδευτικών, όπως και τα αιτήματα προς τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου θα διαθέτουν άμεσα τα στατιστικά στοιχεία για όλα τα σχολεία. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνεται χειρισμός των απουσιών, θεμάτων παραβατικότητας, αλλά και να αναλύονται τάσεις μεταξύ του μαθητικού πληθυσμού, σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα ή ακόμα και δημογραφικά στοιχεία.

Όλα τα πιο πάνω, δεικνύουν την αποφασιστικότητα του ΥΠΠΑΝ αλλά και της Κυβέρνησης  στην παροχή όλων των εργαλείων στους μαθητές και εκπαιδευτικούς μας για αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής, με απώτερο στόχο την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε τεχνολογικό και διαδικαστικό επίπεδο.

Επιπρόσθετα, σε συνεργασία τόσο με το ΥΕΚΨΠ όσο και με τη νεοσυσταθείσα συμβουλευτική ομάδα πανεπιστημιακών και εμπειρογνωμόνων  για θέματα αξιοποίησης της Ψηφιακής Τεχνολογίας στην εκπαίδευση,  ηλεκτρονικών εφαρμογών και  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, υλοποιείται ευρύτερος σχεδιασμός για την ψηφιακή εκπαίδευση και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία.

Η κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης ακολουθεί συγκεκριμένα σενάρια μάθησης, ώστε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση να αποβαίνει αποτελεσματική για τους/τις μαθητές/τριες που παραμένουν το σπίτι, είτε ως ολόκληρη τάξη, είτε ως ομάδα μαθητών, ή άτομα. Σε αυτό το πλαίσιο, προσφέρεται πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης, αξιοποιώντας κεντρικούς ιστότοπους του ΥΠΠΑΝ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθώς και ιστοσελίδες των σχολείων, ενώ ταυτόχρονα, προσφέρονται μαθήματα μέσω σύγχρονης διδασκαλίας. Παράλληλα, αναπτύχθηκε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, χρήσιμο για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, δημιουργήθηκαν τηλεοπτικές εκπομπές για παιδιά, ενώ εξοπλίστηκαν νοικοκυριά με συσκευές και εγκατάσταση δικτύων, για να μπορεί να λειτουργήσει η εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση.

Έχουν δοθεί οδηγίες για την αξιοποίηση έτοιμων οπτικογραφημένων πρότυπων μαθημάτων από την ψηφιακή τράπεζα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, μετά από συμφωνία που έχουμε κάνει με την Υπουργό Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως. Αποκτούμε έτσι πρόσβαση σε ένα ένα πολύ μεγάλο απόθεμα εκπαιδευτικού υλικού, μέσα από το οποίο, μετά από αξιολόγηση από τις αρμόδιες διευθύνσεις με τη συνεργασία των επιθεωρήσεων, θα μπορεί να αξιοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος, εκεί όπου υπάρχει σύμπτωση του Αναλυτικού Προγράμματος. Παράλληλα, συνεχίζεται και η δημιουργία προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαιδευτική τηλεόραση από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ, κυρίως για την Προδημοτική και τον Α’ κύκλο της Δημοτικής Εκπαίδευσης, με προγραμματισμό για να αναπτύξουμε τη δική μας ψηφιακή τράπεζα.

Κρίσιμος παράγοντας όμως για την επιτυχία του συνολικού στόχου μας είναι η επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών ως προς τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία, αλλά και για το μεγαλύτερης ακόμα σημασίας πεδίο που είναι οι προσαρμοσμένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης με ψηφιακά μέσα. Για το σκοπό αυτό συνεχίζονται οι επιμορφωτικές δράσεις και τα προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ενώ αναπτύσσονται και συνεργασίες με τον πανεπιστημιακό χώρο, αφού μπορεί να υπάρξουν πολύ χρήσιμες συνέργειες.

Πέραν των παραπάνω δράσεων η Μονάδα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας του ΥΠΠΑΝ έχει αναπτύξει ένα μεγάλο αριθμό μηχανογραφημένων Διαδικτυακών Εφαρμογών για την εξυπηρέτηση τόσο των διαφόρων Διευθύνσεων/ Υπηρεσιών/Τμημάτων, αλλά και του κοινού:

 • Πλατφόρμα Δημιουργίας και Διαχείρισης Λογαριασμών Office365 για μαθητές / μαθήτριες (83.000 λογαριασμοί)
 • Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο  (15.000 Αιτήσεις)
 • Εξετάσεις Διορίσιμων Εκπαιδευτικών (23.000 Αιτήσεις)
 • Παγκύπριες Εξετάσεις
 • Επιμορφωτικά (20.000 Αιτήσεις)
 • Αγορά Υπηρεσιών
 • Πλατφόρμα Διαχείρισης Αρχείων
 • ΔΡΑ.Σ.Ε.
 • Ηλεκτρονικές Φόρμες

Έχει ακόμα την ευθύνη για την ενημέρωση και συντήρηση των Ιστοσελίδων του Υπουργείου, όπως τις ιστοσελίδες όλων των σχολείων. Όλες αυτές οι υπηρεσίες φιλοξενούνται σε εξυπηρετητές (servers) υπό τη διαχείριση του ΥΠΠΑΝ.

 

Δ. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Με στόχο τη διευκόλυνση γονέων ως προς την προσέλευση των παιδιών στο σχολείο και μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, προσφέρθηκε η δυνατότητα σε όσους γονείς χρειάζεται να οδηγούν τα παιδιά τους στο σχολείο νωρίτερα, να μπορούν να το πράξουν κατ’ εξαίρεση. Για τον σκοπό αυτό, το ΥΠΠΑΝ, μετά από διαβουλεύσεις με τις Συνομοσπονδίες Γονέων Δημοτικής και Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, κατέληξε σε ρύθμιση για την επιτήρηση και απασχόληση μαθητών/τριών πριν και μετά τη λειτουργία των σχολείων. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση όπου υπάρχει ανάγκη για επιτήρηση μεταξύ των ωρών 7.00π.μ. και 7.30π.μ., ο Σύνδεσμος Γονέων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σχολείου και τη Σχολική Εφορεία εξασφαλίζει τον απαιτούμενο χώρο ή αίθουσα. Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσμος Γονέων μεριμνά για την εξεύρεση και απασχόληση αριθμού επιτηρητών (με αναλογία ένας για κάθε 25 παιδιά). Όσον αφορά την προστασία και απασχόληση των παιδιών μετά τη λειτουργία του σχολείου (μετά τη 1.05 μ.μ.) μπορεί να λειτουργεί στο σχολείο, όπου υπάρχει ανάγκη, Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών (Παιδική Λέσχη) με εξασφάλιση σχετικής άδειας από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Εξάλλου, εφαρμόζοντας Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2019 και κατόπιν συμφωνίας με την Α.Η.Κ., η τελευταία έχει ξεκινήσει από το τέλος Αυγούστου τις εργασίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και την υγροθερμομόνωση 405 σχολικών κτηρίων (πρόσθετα σε άλλα 107 σχολεία που έχουν ήδη φωτοβολταϊκά). Με την ολοκλήρωση των εργασιών τα σχολεία συμβάλλουν στην περιβαλλοντική πολιτική και βεβαίως μειώνεται η κατανάλωση και το λειτουργικό κόστος και δημιουργούνται έτσι περιθώρια για άλλα έργα.  

Παράλληλα, μέσω του έργου “PEDIA”, προωθείται μια ολιστική προσέγγιση για την ποιοτική και βιοκλιματική αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων σε κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Στόχος είναι η βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος και η δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων για βιοκλιματική βελτίωση και “πράσινων” τεχνολογικών λύσεων, τον εξωραϊσμό του σχολικού χώρου, καθώς και την ποιοτική βελτίωση των τεχνικών και άλλων λειτουργιών του σχολείου. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, περιλαμβάνονται  25 σχολεία που θα επιλεγούν παγκυπρίως, με ετήσια πρόνοια στον προϋπολογισμό του ΥΠΠΑΝ (€750 χιλ. ετησίως για την περίοδο 2022-2026/27) και συνολική δαπάνη 7,5 εκατ., ενώ τα βελτιωτικά έργα στα σχολεία αυτά θα επιφέρουν άμεσα εξοικονόμηση ενέργειας ύψους €250 χιλ. ετησίως για 25 σχολεία.

Πρόθεση του ΥΠΠΑΝ είναι πρώτον, η σχετική δαπάνη να καλυφθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, ως αναπτυξιακό έργο του κράτους, αφού είναι πολιτική του προγράμματος της Διακυβέρνησης «Νέο Πλαίσιο Πολιτικής για το Κλίμα και την Ενέργεια – Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης – Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2021- 2030». Δεύτερο, να υποβληθεί πρόταση στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, ούτως ώστε το σχέδιο να επεκταθεί στο σύνολο των σχολείων μας. Το έργο ξεκινά πιλοτικά σε 25 σχολεία, ούτως ώστε στη συνέχεια να επεκταθεί καλύπτοντας συνολικά 100 σχολεία. Ωστόσο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, στόχος είναι τώρα να επεκταθούμε στο σύνολο των περίπου 750 σχολείων.

Το “PEDIA”, συνάδει πλήρως και συνδυάζεται με τη μελέτη που γίνεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ για τον κλιματισμό στα σχολεία, αφού το ΥΠΠΑΝ στοχεύει να συνδυάσει την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων με τον κλιματισμό.

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι το έργο ”PEDIA” θα λάβει υπόψη και θα προσαρμοστεί με άλλα βασικά δεδομένα του προγραμματισμού του ΥΠΠΑΝ. Πρώτον, το γεγονός ότι έχει γίνει ήδη ενεργειακή αναβάθμιση σε περίπου 60 σχολεία, στο πλαίσιο των εργασιών αντισεισμικής ή άλλης αναβάθμισης των Τεχνικών Υπηρεσιών και, δεύτερον, ότι τώρα ακριβώς ξεκινά η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Σημειώνεται ότι αυτή η δράση είναι πλήρως εναρμονισμένη με το νέο Ευ