Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

19-11-2020 12:47

Παρέμβαση της βουλευτού κας Σκεύης Κούτρα-Κουκουμά σε τηλεδιάσκεψη της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης

Η βουλευτής κα Σκεύη Κούτρα-Κουκουμά, μέλος της κυπριακής αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Ένωση και μέλος του Προεδρείου του Φόρουμ των Γυναικών Βουλευτών του Οργανισμού, συμμετείχε χθες σε τηλεδιάσκεψη με θέμα «Η συμμετοχή στην πολιτική και η ηγετική ικανότητα των νέων γυναικών».

Σε παρέμβασή της, η κα Κουκουμά επεσήμανε την άμεση διασύνδεση της συμμετοχής περισσότερων γυναικών στην πολιτική με τη θέση που κατέχουν σε κάθε κοινωνία. Η κα Κουκουμά ανέφερε ότι, παρόλο που διάφορες χώρες, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, υιοθετούν φιλόδοξες εθνικές στρατηγικές για την ισότητα στη θεωρία, εντούτοις αποτυγχάνουν να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες για τη θέση των γυναικών σε οποιαδήποτε πτυχή της δημόσιας ζωής και να αλλάξουν τα υφιστάμενα στερεότυπα.

Η Κύπρια βουλευτής υπογράμμισε ότι για να περάσουν οι κοινωνίες μας από τη θεωρία στην πράξη και να αυξηθεί σταδιακά η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, πρέπει πρωτίστως να εξαλειφθούν όλα τα καθημερινά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Πρέπει, τόνισε η κα Κουκουμά, να εφαρμοστούν κοινωνικές πολιτικές, οι οποίες να δημιουργούν τις αναγκαίες υποδομές για παροχή πραγματικά ίσων ευκαιριών συμμετοχής των γυναικών τους σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Οι προσπάθειες για εξάλειψη των εμποδίων, που εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, αναδεικνύουν επίσης την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό μεταξύ γυναικών κάθε ηλικίας, κατέληξε η κα Κουκουμά.

(ΕΚ/ΣΧ)