Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

19-11-2020 14:00

Γραπτή δήλωση Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με τη χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας

Στη χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας κατά τη συζήτηση του θέματος που αφορούσε την εγγραφή στα ιδιωτικά κολλέγια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κύπρου Πάμπος Νεοφύτου υπαινίχθη ότι ο Υπουργός Εσωτερικών μεροληπτεί σε βάρος των κολλεγίων επειδή ο ίδιος είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού ιδιωτικού Πανεπιστημίου.  

Παρά την άμεση διάψευση που υπήρξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αλλά και τη διευκρίνιση ότι η θητεία μου σαν μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Frederick, τερματίστηκε πολύ πριν την υπουργοποίησή μου τον Μάιο του 2019, κάποιοι συνεχίζουν να αναπαράγουν την αβάσιμη πληροφόρηση.  

Θεωρώ λοιπόν σκόπιμο αντί άλλης απάντησης να δώσω στη δημοσιότητα τη διευκρινιστική επιστολή του Πρύτανη του Πανεπιστημίου.  

(ΕΧ/ΣΧ)