Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

19-11-2020 14:26

Πληροφορίες για την αναθεώρηση του Νέου Πλαισίου Στεγαστικής Πολιτικής

Κατόπιν της παρουσίασης από μέρους του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή την περασμένη Δευτέρα, 16/11/2020, σχετικά με βελτίωση του Νέου Πλαισίου Στεγαστικής Πολιτικής που τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2019, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει το κοινό ότι όλη η σχετική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη εδώ.

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να βρουν πληροφόρηση για:

Α. Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών περιοχών

Β. Βελτίωση των πολεοδομικών κινήτρων Στέγασης και Προσιτής κατοικίας

Περαιτέρω ενημέρωση το  κοινό μπορεί να λαμβάνει από τις κατά τόπους Επαρχιακές Διοικήσεις.

ΕΦ/ΕΧ/ΣΧ