Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-11-2020 10:16

Ο βουλευτής κ. Κ. Χατζηγιάννης συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη της ΚΣ ΟΑΣΕ με θέμα «Η 30ή επέτειος της Χάρτας των Παρισίων: Μια κοινοβουλευτική προοπτική»

Ο βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννη, Πρόεδρος της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ανθρωπιστικά Θέματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ), συμμετείχε χθες σε τηλεδιάσκεψη με θέμα «Η 30ή επέτειος της Χάρτας των Παρισίων: Μια κοινοβουλευτική προοπτική».

Σε παρέμβασή του, ο κ. Χατζηγιάννη, επεσήμανε ότι, παρόλο που η επικρατούσα αισιοδοξία κατά την εποχή υιοθέτησης της Χάρτας των Παρισίων έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς πολλοί στόχοι δεν έχουν εκπληρωθεί, πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτήν. Αντικρούοντας δε την άποψη ότι η Χάρτα των Παρισίων, όντας κληρονομιά της μεταψυχροπολεμικής εποχής,  δεν μπορεί να αποτελεί απάντηση στις σημερινές προκλήσεις, υπογράμμισε ότι η Κύπρος, ως χώρα που υφίσταται τις συνέπειες του «δίκαιου του ισχυρότερου», υποστηρίζει ένθερμα την πολυμέρεια που κατοχυρώνεται μέσα από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΑΣΕ.   

Εν μέσω παλαιότερων και νέων συγκρούσεων και σύγχρονων προκλήσεων κατά της ασφάλειας, όντως διαπιστώνουμε καθημερινά ότι παραβιάζονται οι αξίες και αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και της Χάρτας των Παρισίων, ανέφερε ο κ. Χατζηγιάννη.  Εντούτοις, υπογράμμισε ο Κύπριος βουλευτής, η πρόοδος που έχει συντελεστεί από τότε είναι πραγματική, για αυτό και πρέπει οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση να συνεχιστούν.

Σημειώνοντας ιδιαίτερα την έκκληση στη Χάρτα για τη δημιουργία Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της τότε Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ) , ο κ. Χατζηγιάννη υπογράμμισε ότι το γεγονός αυτό συνιστά αναγνώριση της  δύναμης που διαθέτουν οι βουλευτές όσον αφορά στην προώθηση του διαλόγου, της αμοιβαίας κατανόησης και της εμπιστοσύνης. Τόνισε δε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ελέγχου που ασκούν οι βουλευτές, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της Κ.Σ. ΟΑΣΕ και άλλων διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών.

Ως μέλη Κοινοβουλίων, ανέφερε ο κ. Χατζηγιάννη, πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω τον κοινοβουλευτικό έλεγχο όσον αφορά στην τήρηση από τις κυβερνήσεις των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από την Τελική Πράξη του Ελσίνκι και τη Χάρτα των Παρισίων. Ως βουλευτές μέλη της Κ.Σ. ΟΑΣΕ, πρόσθεσε, πρέπει να ενδυναμώσουμε τη δημοκρατική νομιμοποίηση του έργου που επιτελείται.                                  Ο κ. Χατζηγιάννη σημείωσε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μέσω της συμμετοχής σε αποστολές παρακολούθησης εκλογικών διαδικασιών, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν στους όρους εντολής τους την παρακολούθηση της τήρησης από τα συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ των δεσμεύσεών τους στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε ζώνες συγκρούσεων.

ΣΣ)   

Σχετικά Ανακοινωθέντα