Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-11-2020 13:31

Δήλωση της Κύπρου για το αποτέλεσμα των εργασιών της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO-MEPC75), 16-20/11/2020

Η Κύπρος χαιρετίζει την έγκριση των νέων υποχρεωτικών κανονισμών για τη μείωση της έντασης του άνθρακα στη ναυτιλία.

Η έγκριση των κανονισμών αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την εφαρμογή της αρχικής στρατηγικής του Οργανισμού, για απαλλαγή της ναυτιλίας από τις εκπομπές άνθρακα. Οι κανονισμοί αποτελούν τροποποίηση της σχετικής Διεθνούς Σύμβασης για τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος (MARPOL), και η πλήρης επίσημη υιοθέτηση τους έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2021, ενισχύοντας έτσι τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση περαιτέρω μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επιπρόσθετα, οι κανονισμοί περιλαμβάνουν ρήτρα επανεξέτασης τους, που έχει ως στόχο την αξιολόγηση της αποδοτικότητας τους στο μέλλον.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών μείωσης των εκπομπών, η Κύπρος ενθαρρύνει την εξέταση προτάσεων που υποβάλλονται για τη δημιουργία μηχανισμών για την επιτάχυνση της έρευνας και καινοτομίας, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη συζήτηση πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών και μηδενικών εκπομπών άνθρακα για χρήση από τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

(ΕΚ/ΕΧΡ)