Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-11-2020 13:57

Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για υλοποίηση του έργου «Κατοικίες/προγράμματα υποστηριζόμενης διαβιώσης ατόμων με αναπηρίες»

Η μεγαλύτερη ανησυχία των γονιών ατόμων με νοητική αναπηρία είναι το τι θα γίνουν τα παιδιά τους όταν οι ίδιοι δεν θα είναι σε θέση να τα φροντίζουν πια. Γιατί ένα άτομο με νοητική αναπηρία, για να απολαμβάνει του θεμελιώδους δικαιώματος κάθε ανθρώπου να διαβιώνει με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής ενσωματωμένο μέσα στην κοινωνία, έχει ανάγκη από υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως προσωπική βοήθεια, φροντίδα, συνοδεία, συμβουλευτική στήριξη, ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θέτοντας ως στρατηγική επιδίωξή του την ικανοποίηση της πιο πάνω ανάγκης, δημιούργησε φέτος, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, επτά νέες κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Οι κατοικίες λειτούργησαν από Ανάδοχους (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Εταιρείες ή Φυσικά Πρόσωπα) μετά την υπογραφή δημόσιας σύμβασης με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες που υλοποιεί το έργο.

  • Σε σύνολο επτά κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης εντάχθηκαν συνολικά 32 άτομα με αναπηρίες (28 με νοητική αναπηρία και τέσσερα με οπτική αναπηρία) εκ των οποίων οι περισσότεροι προηγουμένως διέμεναν σε Στέγες Ηλικιωμένων παρά το νεαρό της ηλικίας τους και τη διαφορετικότητα των αναγκών τους από τους υπόλοιπους ένοικους των συγκεκριμένων στεγών.
  • Επιπρόσθετα εντάχθηκαν στις κατοικίες άτομα των οποίων οι γονείς είναι σε προχωρημένη ηλικία και αδυνατούσαν να συνεχίσουν την παροχή φροντίδας, καθώς και άλλα άτομα των οποίων οι γονείς είχαν αποβιώσει και για τα οποία το υποστηρικτικό περιβάλλον δεν μπορούσε να υποκαταστήσει τον γονεϊκό ρόλο.
  • Τα άτομα λαμβάνουν, πέρα από τις βασικές υποστηρικτικές υπηρεσίες και επιπρόσθετες υποστηρικτικές υπηρεσίες (μουσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, γυμναστική, ειδική εκπαίδευση, κ.λ.π)  για την περαιτέρω πρόοδο και εξέλιξή τους οι οποίες δεν μπορούσαν να παρασχεθούν ούτε στις Στέγες Ηλικιωμένων, αλλά ούτε και στα σπίτια των ενοίκων (για όσους διέμεναν με τις οικογένειές τους πριν από την ένταξή τους στις κατοικίες).

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες προχωρεί να αναθέσει με δημόσια σύμβαση, ακόμα τέσσερις κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης: τρεις κατοικίες στη Λεμεσό για οκτώ άτομα με αυτισμό και μία κατοικία στη Λάρνακα ή Αμμόχωστο για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία.

Η χρηματοδότηση και η λειτουργία κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης θα συνεχίσει να υποστηρίζεται και να επεκτείνεται, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία, εξυπηρετώντας τα δικαιώματα μιας από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μας.

(ΕΚ/ΣΧ)