Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-11-2020 15:07

Δηλώσεις της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κας ΄Εμιλυς Γιολίτη μετά από την παρουσίαση του Προϋπολογισμού στη Βουλή

Είχα την ευκαιρία σήμερα να παρουσιάσω τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για πρώτη φορά με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Υπουργός, ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών. Όπως ανέφερα ενώπιον της Επιτροπής, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 339.6 εκατομμύρια ευρώ και είναι συνυφασμένος με το πρόγραμμα δράσεων κάτω από τους πυλώνες αρμοδιότητας του Υπουργείου που αφορούν την Αστυνομία και Πυροσβεστική, το Τμήμα Φυλακών, την Ισότητα και την Δικαιοσύνη, καθώς και το Κρατικό μας Αρχείο.

Μέσα από την υλοποίηση του προϋπολογισμού, το Υπουργείο προσβλέπει στην εδραίωση ενός αποτελεσματικότερου και αρτιότερου συστήματος δικαιοσύνης, που θα διασφαλίζει την αμεσότητα και τη διαφάνεια στην απονομή δικαιοσύνης, όπως αρμόζει σε κάθε σύγχρονο κράτος δικαίου. Για το σκοπό αυτό, έχουμε περιλάβει κονδύλια για τη δημιουργία νέων δικαστηριακών δομών και υποδομών, ενώ παράλληλα προωθείται η περαιτέρω εκπαίδευση των δικαστών σε σχέση με νέες αναδυόμενες μορφές εγκλημάτων.

Στο πλαίσιο του πιο πάνω οράματος, προβλέπονται επίσης σημαντικές δράσεις για πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς, που περιλαμβάνουν πέραν των διαφόρων νομοθετημάτων τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Οι δράσεις αυτές, θα αποτελέσουν μαζί με τις προσεχείς εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας τα βασικά εργαλεία στην προσπάθεια της Πολιτείας για υλοποίηση της δέσμευσης μας προς του πολίτες για μηδενική ανοχή σε τέτοια φαινόμενα.

Την ίδια στιγμή, ο προϋπολογισμός δίδει έμφαση στην αναβάθμιση της Αστυνομίας, που σε συνδυασμό με την αυτονόμηση της Πυροσβεστικής έχουν ως στόχο την ενίσχυση των σωμάτων και την ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία. Πέραν από την υλοποίηση των έργων υποδομής σε αστυνομικούς σταθμούς, με τη δημιουργία νέων θεσμών όπως το σπίτι της Αστυνομίας, επενδύουμε σε ένα καινούριο κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο εδράζεται σε μια σχέση εμπιστοσύνης και βάζει την αστυνομία δίπλα και όχι απέναντι από τους πολίτες.

Επιπλέον, μέσα από τα κονδύλια που έχουν προβλεφθεί, συνεχίζουμε τη διαδικασία αναμόρφωσης των κρατουμένων, μέσα από τη σχεδίαση και εφαρμογή μιας σύγχρονης σωφρονιστής πολιτικής, που διαπνέεται από σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε αυτό το πνεύμα, προωθούμε τη δημιουργία “Half-way houses”, που αποτελούν ένα πρότυπο μοντέλο συστήματος επανένταξης των αποφυλακισθέντων στην κοινωνία.

Πέραν των πιο πάνω, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει, επίσης, κονδύλια για έναρξη της διαδικασίας για την ανέγερση του Αρχειοφυλακίου του Κρατικού Αρχείου.

Θέλω να τονίσω ότι μέσα από τον προϋπολογισμό για το 2021, επιθυμούμε να υλοποιήσουμε όλα εκείνα τα οποία θα φέρουν πραγματικά μια αλλαγή στην κοινωνία, που θα επιβεβαιώνουν τα βήματα προόδου στον τομέα της ασφάλειας και της δικαιοσύνης και θα αντανακλούν στην καθημερινή ζωή κάθε πολίτη.

(ΕΚ/ΣΧ)