Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

25-11-2020 12:01

Ομιλία Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αδάμου Αδάμου κατά την παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Τέταρτης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου

Σας καλωσορίζω στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, που σκοπό έχει την παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων για την Τέταρτη Τακτική Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου. Διερμηνεύοντας τα συναισθήματα όλων των βουλευτών, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τη σημερινή τους παρουσία, αλλά και για την κάλυψη των εργασιών του κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της παρελθούσας συνόδου. Η προβολή του κοινοβουλευτικού έργου συμβάλλει στην επικοινωνία του λαού με τους αντιπροσώπους του, διαμορφώνει μια ενημερωμένη κοινή γνώμη και ενδυναμώνει τις προσπάθειές μας για ανάπτυξη της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Η φετινή έκθεση πεπραγμένων παρουσιάζει το πολυσχιδές και πλούσιο έργο που ανέπτυξε η Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, παρά τις πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες στις οποίες αναγκάστηκε να λειτουργήσει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι και οι δύο τόμοι της έκθεσης πεπραγμένων έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής.

NOMOΘETIKO EPΓO

Ο κύριος άξονας των εργασιών του κοινοβουλίου είναι φυσικά η παραγωγή νομοθετικού έργου, αλλά και η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Κατά την παρελθούσα σύνοδο, παρά τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν συνεπεία της ενσκήψασας πανδημίας COVID-19, οι εργασίες τόσο των επιτροπών όσο και του σώματος ευρύτερα συνεχίστηκαν κανονικά και αποτελεσματικά με τη χρήση της τεχνολογίας. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στην αρχή της πανδημίας πραγματοποιούσαν διαβουλεύσεις μέσω τηλεδιασκέψεων, ενώ η ολομέλεια συνέρχετο μόνο για νομοθετήματα που αφορούσαν τα μέτρα για προστασία της υγείας του πληθυσμού και τη στήριξη της οικονομίας με συμμετοχή του ενός τρίτου των μελών του σώματος, που αποτελεί την απαιτούμενη από το σύνταγμα απαρτία.  Στη συνέχεια, οι εργασίες της Βουλής με απόφασή της μεταφέρθηκαν στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία. Παρ’ όλες τις πρακτικές δυσκολίες, η Βουλή των Αντιπροσώπων ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις και παρήγαγε σημαντικό έργο τόσο για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, όσο και ευρύτερα για οικονομικά και κοινωνικά θέματα.

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο η ολομέλεια ψήφισε 175 νομοσχέδια και 52 προτάσεις νόμου και ενέκρινε 75 κανονισμούς. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε στη Βουλή 25 νόμους και δύο αποφάσεις του σώματος και υπέβαλε Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τρεις νόμους. Ψηφίστηκαν επίσης τρεις τροποποιήσεις του συντάγματος.

Εξαιτίας των συνθηκών που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19, παρουσιάστηκε η ανάγκη για θέσπιση σωρείας έκτακτων νομοθετικών μέτρων και ρυθμίσεων. Ειδικότερα, παραχωρήθηκαν, μεταξύ άλλων, εξουσίες στον Υπουργό Υγείας να εκδίδει διατάγματα βάσει ειδικής διάταξης στον περί Λοιμοκάθαρσης Νόμο, καθώς και στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να λαμβάνει αποφάσεις για ορισμένα θέματα, όπως το επίδομα ασθενείας, την ειδική άδεια σε εργαζόμενους γονείς, την καταβολή ανεργιακού επιδόματος, κ.ά. Ψηφίστηκαν, επίσης, μέτρα με στόχο την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων για οφειλέτες ενταγμένους σε ρύθμιση αποπληρωμής οφειλόμενων κοινωνικών εισφορών, την αναστολή των διατάξεων ανάκτησης κατοχής υποστατικών υπαγομένων στις διατάξεις του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, όπως και νομοθεσία για την αναστολή αποπληρωμής δόσεων για καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Στο πλαίσιο άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου ενεγράφη για συζήτηση στο Κεφάλαιο Τέταρτο της ημερήσιας διάταξης της ολομέλειας ένα θέμα και παράλληλα άλλα 223 θέματα ενεγράφησαν αυτεπάγγελτα ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο επίσης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, υποβλήθηκαν από τους βουλευτές συνολικά 607 ερωτήσεις και λήφθηκαν από τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς συνολικά 600 απαντήσεις, από τις οποίες οι 210 αφορούσαν ερωτήσεις προηγούμενων συνόδων.

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο συστάθηκε, με απόφαση του σώματος, ημερομηνίας 3ης Ιουλίου 2020, η Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Διερεύνηση Θεμάτων που Αφορούν σε Δάνεια Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων, η οποία υπέβαλε στην ολομέλεια του σώματος δύο εισηγήσεις αναφορικά με το ζήτημα της άμεσης δημοσιοποίησης ή μη της λεγόμενης «Λίστας Γιωρκάτζη». 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στον τομέα των ευρωπαϊκών υποθέσεωνη Βουλή ασχολήθηκε με την εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με την παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της ΕΕ, με τη μελέτη εγγράφων που προέρχονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και με άλλες δραστηριότητες που στοχεύουν στην υλοποίηση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Όσον αφορά την κοινοβουλευτική διπλωματία, η Βουλή υπήρξε και κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο δραστήρια και παραγωγική, με γνώμονα πάντα την προώθηση των καλώς νοούμενων συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο διμερές, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το κυπριακό πρόβλημα ήταν βασικός πυλώνας της διεθνούς δραστηριότητας του κοινοβουλίου, το οποίο με κάθε ευκαιρία αναδείκνυε τον ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας και ως γέφυρας διαλόγου μεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής.  Δεν παρέλειψε επίσης να στηλιτεύσει, διά του Προέδρου και των μελών του, τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας κυρίως σε ό,τι αφορά την Αμμόχωστο και την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και την αυξανόμενη προώθηση από την Τουρκία παράνομων μεταναστών μέσω των κατεχομένων προς τις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας. Τονίστηκε εξάλλου η ανάγκη εφαρμογής των συμβατικών υποχρεώσεων της Τουρκίας και των αποφάσεων του ΕΔΑΔ σε ό,τι αφορά τόσο τους αγνοουμένους όσο και τους πρόσφυγες και τις περιουσίες τους.

Κατά την υπό αναφορά περίοδο τη Βουλή των Αντιπροσώπων τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο Πρόεδρος της Ιρλανδίας, ο Προέδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης και ο Πρόεδρος και αντιπροσωπία της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης του Ελληνισμού.

Η Βουλή φιλοξένησε τη 13η Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης, καθώς και την 3η Συνάντηση των Επικεφαλής των Αντιπροσωπειών των Χωρών «GroupMed» στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. 

ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Βουλή επέδειξε και κατά τη διάρκεια της παρελθούσας συνόδου έντονη δραστηριότητα στον τομέα των εκδηλώσεων πραγματοποιώντας διάφορες εκδηλώσεις και συνέδρια με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων, όπως το συνέδριο με θέμα «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Καινοτομία, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ενσωμάτωση», την έκθεση «Οι Λατίνοι της Κύπρου», η οποία παρουσιάστηκε και στη Λεμεσό, την εσπερίδα με θέμα «Νικόλαος Ι. Σαρίπολος, Νικόλαος Ν. Σαρίπολος: Οι κυπριακής καταγωγής θεμελιωτές του Δημόσιου Δικαίου στην Ελλάδα» κ.ά. Στο πλαίσιο εξάλλου των εορτασμών για τα εξηντάχρονα του νομοθετικού σώματος εγκαινιάστηκε και εκτίθεται στο Σπίτι του Πολίτη η πολυθεματική έκθεση «Εξήντα Χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας, Εξήντα Παράθυρα στην Κοινοβουλευτική μας Ιστορία», που θα είναι ανοικτή για το κοινό μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν ήδη εκδοθεί τα πρακτικά του συνεδρίου «Προεδρική Δημοκρατία versus Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας» και της εσπερίδας για τους Σαριπόλους.

ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ

Κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο, ο Τομέας Ερευνών και Μελετών συνέχισε τις δραστηριότητές του και εκπόνησε ποικίλες έρευνες και μελέτες κατόπιν αιτήματος μελών του σώματος για διάφορα θέματα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Όπως προαναφέρθηκε, με τη χρήση της τεχνολογίας η Βουλή συνέχισε να λειτουργεί κανονικά και αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων ένεκα του κορωνοϊού. Επισημαίνεται, επίσης, η εισαγωγή της χρήσης του συστήματος «η-Συνεργασία» στις συνεδριάσεις της ολομέλειας της Βουλής για τη διεξαγωγή των εργασιών της με τη χρήση ψηφιακών εγγράφων, με αποτέλεσμα τη μείωση της διακίνησης έντυπου υλικού, η σύνδεση του κεντρικού κτηρίου της Βουλής με το Σπίτι του Πολίτη μέσω οπτικών ινών, η συνέχιση της ζωντανής μετάδοσης των συνεδριάσεων της ολομέλειας και η σημαντική αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Βουλής σε πόρταλ, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Η ΒΟΥΛΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ/ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 

Κατά την παρελθούσα σύνοδο επισκέφθηκαν το κοινοβούλιο 1115 εκπαιδευτικοί, μαθητές και φοιτητές από 23 εκπαιδευτήρια, καθώς και 164 μαθητές και εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Παρά ταύτα, έχει διαπιστωθεί ότι η μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε σχολεία ακριτικών/απομακρυσμένων περιοχών και στο κτήριο της Βουλής καθιστά σχεδόν ανέφικτη την επιτόπου επίσκεψη και ενημέρωση των μαθητών αυτών των σχολείων. Ως εκ τούτου, τον Νοέμβριο του 2019 τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Η Βουλή στα Σχολεία των Ακριτικών/Απομακρυσμένων Περιοχών», σύμφωνα με το οποίο βουλευτές και λειτουργοί της Βουλής επισκέφθηκαν σχολεία της Πάφου και έδωσαν διαλέξεις στους μαθητές για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Βουλής.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις και αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, η Βουλή έχει θέσει ως όραμά της τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του κοινοβουλίου, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικό στην επιτέλεση του ρόλου του και να ενισχυθεί και αναβαθμιστεί ως ο κατεξοχήν δημοκρατικός πολιτειακός θεσμός. Κάποιες πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του οράματός μας για εκσυγχρονισμό του κοινοβουλίου είναι και οι ακόλουθες:

  • Η νέα εκτεταμένη τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής.
  • Η προσπάθεια για εκπόνηση Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, που θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο κατά της διαφθοράς.
  • Η σύσταση και λειτουργία του Τομέα Νομικών, ο οποίος εντάχθηκε στην Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, με σκοπό την παραγωγή αρτιότερου εν γένει νομοθετικού έργου.
  • Η οικονομική αυτονομία υπό το καθεστώς της οποίας λειτούργησε η Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την παρελθούσα σύνοδο.
  • Η δημιουργία του θεσμού της Παράλληλης Βουλής, μέσω του οποίου δίδεται στους πολίτες η ευκαιρία εμπλοκής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα θέματα που τους αφορούν, ενισχύοντας έτσι τον πλουραλισμό και τη διαφάνεια.  
  • Η ολοκλήρωση των εργασιών αναστήλωσης και αποκατάστασης του Σπιτιού του Πολίτη, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ του νομοθέτη και των πολιτών, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχική δημοκρατία σε όλα τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας.
  • Η έκδοση ακόμη δύο τόμων του Φακέλου της Κύπρου.

Όσα αναφέρθηκαν σκιαγραφούν το έργο που επιτελέστηκε κατά την παρελθούσα σύνοδο, το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό και ουσιώδες.

Κλείνοντας, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω το προσωπικό της Βουλής και τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες, που με την εργατικότητά τους βοηθούν τα μέλη του σώματος στην ομαλή και αποτελεσματική διεκπεραίωση του έργου τους.

Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας.

(ΕΚ/ΕΙ)