Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

26-11-2020 12:56

Συμμετοχή Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κας Έμιλυς Γιολίτη στη διαδικτυακή τελετή για την παράδοση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας

Την ικανοποίηση της για τα σταθερά βήματα που γίνονται προς την ολιστική μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, εξέφρασε η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κα Έμιλυ Γιολίτη κατά τη διάρκεια διαδικτυακής τελετής παράδοσης στο Ανώτατο Δικαστήριο από επιτροπή ξένων εμπειρογνωμόνων, των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας. Στη διαδικτυακή τελετή συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, η Πρόεδρος και τα μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου, η Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών, η Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Μεταρρύθμισης και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκή Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η κα Γιολίτη διαβεβαίωσε ότι τώρα που οι Κανονισμοί έχουν ολοκληρωθεί και είναι έτοιμοι για έγκριση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης είναι έτοιμο να προχωρήσει, αμέσως, σε οποιεσδήποτε νομοθετικές τροποποιήσεις που ενδέχεται να απαιτούνται στους υφιστάμενους νόμους, για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή σημαντικών καινοτόμων προνοιών στους νέους Κανονισμούς. Εξέφρασε, επίσης, τη στήριξή της στην πρόταση του κ. Γιώργου Ερωτοκρίτου, Διευθυντή Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης για τη σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών για έγκαιρη αναθεώρηση και προσαρμογή των Κανονισμών.

Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, τόνισε πως η δέσμευση και υποστήριξη της κυβέρνησης είναι δεδομένη για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, ως επίσης στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Κύπρου. Αυτό, ανέφερε, αντικατοπτρίζεται, κυρίως, στους σημαντικούς πρόσθετους πόρους που έχουν διατεθεί στη Δικαιοσύνη, όπως οι πρόσθετες θέσεις Δικαστών για την υλοποίηση του έργου των καθυστερημένων υποθέσεων, καθώς και τα νέα κτίρια για τη στέγαση των νέων δικαστηρίων.

 

(IK/ΕΙ)