Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

26-11-2020 14:55

Ανακοίνωση Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για διορισμούς και στελέχωση νηπιαγωγείου Ριζοκαρπάσου

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν:

α) Στελέχωση Νηπιαγωγείου Ριζοκαρπάσου

β) Διορισμούς σε θέση Αντικαταστάστη Μέση Εκπαίδευση

γ) Διορισμούς σε θέση Αντικαταστάστη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι ανακοινώσεις είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

(ΙΚ/ΕΙ)