Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-11-2020 12:37

Έλεγχοι από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών για ορθή χρήση ταξιμέτρου και ορθή είσπραξη κομίστρου

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, επιθυμεί να ενημερώσει όλους τους ιδιοκτήτες και οδηγούς των αστικών ταξί ότι από 1η Δεκεμβρίου 2020 θα προβαίνει σε ελέγχους για την ορθή χρήση του ταξιμέτρου καθώς και την ορθή είσπραξη του κομίστρου με βάση την ένδειξη αυτού.

Ειδικά, επισύρεται η προσοχή σε όλους τους οδηγούς των αστικών ταξί που είναι συμβεβλημένοι με ηλεκτρονικές πλατφόρμες κρατήσεων ότι δεν δικαιούνται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία να καταφεύγουν σε άλλους τρόπους υπολογισμού του κομίστρου πλην αυτού που υπολογίζεται από το πιστοποιημένο ταξίμετρο που διατηρούν στο όχημα ταξί τους και δεν δικαιούνται να προβαίνουν σε οποιαδήποτε προσφορά μειωμένου ή αυξημένου κομίστρου.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει αποστείλει επιστολή προς την εταιρεία που διαθέτει την ηλεκτρονική πλατφόρμα με την οποία την καλεί όπως αφαιρέσει από τις εφαρμογές της οτιδήποτε προκαλεί την πιο πάνω παράβαση της νομοθεσίας και σε περίπτωση που αυτό δεν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020 το Τμήμα θα προχωρήσει σε καταγγελίες.

(ΜΓ/EI)