Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-11-2020 13:11

Ανακοινώσεις της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για διορισμούς

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της [http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ] αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν τις αρμοδιότητές της, ως ακολούθως:

Αιτήσεις υποψήφιων Εκπαιδευτικών σε θέση αντικαταστάτη

Διορισμοί με Σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

 

ΕΧ/ΣΧ