Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-11-2020 16:02

Συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στην επικύρωση της Διακήρυξης του Osnabruck για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου συμμετείχε στη διαδικτυακή εκδήλωση για την υιοθέτηση της Διακήρυξης του Osnabruck, σχετικά με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) ως παράγοντα ανάκαμψης και μετάβασης στην ψηφιακή και την «πράσινη» οικονομία.

Με τη Διακήρυξη αυτή εντείνεται η συνεργασία μεταξύ όλων των εταίρων της Διαδικασίας της Κοπεγχάγης, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης μέσω της συμμετοχικής και άριστης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι στόχοι και τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στη Διακήρυξη ανοίγουν διαδρομές μάθησης και σταδιοδρομίας για άτομα όλων των ηλικιών, προετοιμάζοντάς τα για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος, μέσω της παροχής κατάλληλης αρχικής εκπαίδευσης και συνεχούς διά βίου μάθησης.

Η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα της Υπουργού Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας, κ. Anja Karliczek. Η Επιτροπή εκπροσωπήθηκε από τον Επίτροπο αρμόδιο για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, κ. Nicolas Schmit.

ΙΠ