Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-11-2020 16:06

Συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στο Συμβούλιο Υπουργών Νεολαίας της ΕΕ

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος  Προδρόμου συμμετείχε σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προεδρία της Γερμανίδας Υπουργού Οικογενειακών Υποθέσεων, Πρεσβύτερων Πολιτών, Γυναικών και Νεολαίας, δρος Franziska Giffey. Στο Συμβούλιο, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχε επίσης η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Mariya Gabriel.  

Προηγήθηκε πρόγευμα με τον καθιερωμένο διάλογο της ΕΕ με τους νέους- με τη συμμετοχή του Τρίο Προεδρίας (Γερμανία, Πορτογαλία και Σλοβενία) και εκπροσώπων των νέων. Ακολούθως, παρουσιάστηκαν τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την προώθηση της δημοκρατικής ευαισθητοποίησης και της δημοκρατικής δέσμευσης μεταξύ των νέων στην Ευρώπη, το Ψήφισμα σχετικά με το πλαίσιο για τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εργασία για τη Νεολαία, καθώς και η πορεία των διαπραγματεύσεων του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Οι Υπουργοί συζήτησαν, επίσης, για την κινητικότητα των νέων κατά την πανδημία και τους τρόπους αναζωογόνησης των ανταλλαγών των νέων και των διασυνοριακών εθελοντικών δραστηριοτήτων.

Ο κ. Προδρόμου ενημέρωσε τους ομολόγους του σχετικά με τη στήριξη που έδωσε η κυπριακή κυβέρνηση στην απασχόληση, ενισχύοντας και τις θέσεις εργασίας των νέων, καθώς και για τα ευρήματα της έρευνας ειδικής ομάδας εργασίας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για τις επιπτώσεις της πανδημίας στους νέους της Κύπρου. Όπως ανέφερε, πολλές δραστηριότητες έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί, η δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς ανταλλαγές ή υπηρεσίες εθελοντισμού έχει εκμηδενιστεί, ενώ η δυνατότητα για εργασία από το σπίτι δεν είναι εφικτή για όλους τους νέους.

Ο Υπουργός χαιρέτισε την αύξηση των πόρων στο Κεφάλαιο Νεολαία του Προγράμματος Erasmus+ και του European Solidarity Corps, η οποία θα  συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των οργανώσεων νεολαίας.  Αναφερόμενος στην κινητικότητα των νέων, σημείωσε: «Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στηρίζεται, μεταξύ άλλων, και στην απρόσκοπτη διακίνηση των ανθρώπων. Οι διασυνοριακές δραστηριότητες νεολαίας έχουν μια ξεχωριστή συμβολή στο να διαπαιδαγωγήσουν τους ευρωπαίους πολίτες να εμπλέκονται σ’ αυτή τη διακίνηση και μάλιστα σε ένα πλαίσιο που υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές αξίες και την εδραίωση της ευρωπαϊκής πολιτότητας».

 ΙΠ