Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

01-12-2020 09:06

Οι εξωνοσοκομειακές Υπηρεσίες Κλινικής Ψυχολογίας εντάσσονται από σήμερα στο ΓεΣΥ

Yπηρεσίες που καλύπτονται: Εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες κλινικής ψυχολογίας οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες εξειδικευμένης αξιολόγησης, ψυχολογικές παρεμβάσεις διάγνωσης και θεραπείας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.  

Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Κλινικής Ψυχολογίας: Η πρόσβαση σε εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες κλινικής ψυχολογίας θα γίνεται κατόπιν παραπομπής από τις ιατρικές ειδικότητες που αναφέρονται πιο κάτω και εφόσον ισχύει μια από τις διαγνώσεις που αναφέρονται στους πίνακες διαγνώσεων για παραπομπή σε κλινικό ψυχολόγο ενηλίκων και παιδιών (οι πίνακες διαγνώσεων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ).  

Οι δικαιούχοι, εφόσον εξασφαλίσουν παραπεμπτικό, επιλέγουν τον κλινικό ψυχολόγο που επιθυμούν να επισκεφθούν από τον κατάλογο κλινικών ψυχολόγων που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ και προβαίνουν στη διευθέτηση ραντεβού.    

Σημειώνεται ότι το ΓεΣΥ θα καλύπτει συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό συνεδριών κλινικής ψυχολογίας ανά διάγνωση, ανά δικαιούχο, ανά έτος. Για τον μέγιστο αριθμό επισκέψεων που καλύπτει το Σύστημα για τη συγκεκριμένη  διάγνωση θα ενημερώνει ο ιατρός ο οποίος θα παραπέμπει σε υπηρεσίες κλινικού ψυχολόγου και θα είναι αναρτημένος και στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ.       

Καταβολή συμπληρωμής: Ο δικαιούχος καταβάλει συμπληρωμή δέκα (10) ευρώ για κάθε συνεδρία με κλινικό ψυχολόγο.

 

ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

1.  

Προσωπικός Ιατρός για Ενήλικες

2. 

Προσωπικός Ιατρός για Παιδιά - Παιδίατρος

3. 

Γαστρεντερολογία

4. 

Γηριατρική

5. 

Εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία

6. 

Εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία

7.

Ιατρική Γενετική

8.

Καρδιολογία

9. 

Μαιευτική – Γυναικολογία

10.  

Νευρολογία

11.  

Νεφρολογία

12.  

Ουρολογία

13.  

Παθολογία

14.  

Παθολογική Ογκολογία

15.  

Παιδιατρική

16.  

Παιδοψυχιατρική

17.  

Φυσική ιατρική και αποκατάσταση

18.  

Χειρουργική Θώρακος/Καρδιοχειρουργική

19.  

Ψυχιατρική

 

(ΜΓ/ΕΙ)