Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

01-12-2020 14:21

Ανακοίνωση Τμήματος Περιβάλλοντος αναφορικά με τους Κανονισμούς για τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων χαρτιού μη συσκευασίας

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο υλοποίησης των περί Αποβλήτων (Απόβλητα Χαρτιού Μη Συσκευασίας) Κανονισμών του 2017, υπενθυμίζει όλους τους υπόχρεους παραγωγούς και εισαγωγείς χαρτιού μη συσκευασίας για την ευθύνη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους που απορρέουν Κανονισμούς και ειδικά την ανάληψη του κόστους συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων χαρτιού μη συσκευασίας, μέσω της συμμετοχής τους σε συλλογικά συστήματα διαχείρισης χαρτιού μη συσκευασίας ή της δημιουργίας ατομικών συστημάτων διαχείρισης.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής των πιο πάνω Κανονισμών έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας (ΔΙ.ΧΑ.) και της Green Dot Cyprus για τη συλλογή του χαρτιού μη συσκευασίας οικιακής προέλευσης σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται το Συλλογικό Σύστημα, η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2020.

Αναμένεται η υποβολή αίτησης από την Εταιρεία ΔΙ.ΧΑ. για χορήγηση άδειας λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος για τη διαχείριση του χαρτιού μη συσκευασίας στη βάση της εν λόγω συμφωνίας.

 

(IK/ΣΧ)