Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

01-12-2020 14:29

Παρέμβαση βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους στις εργασίες της τηλεδιάσκεψης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών-Μελών της ΕΕ

Ολοκληρώνονται, σήμερα, οι εργασίες της τηλεδιάσκεψης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC), οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας Γερμανικής Προεδρίας.

Σε παρέμβασή του κατά τη συζήτηση του θέματος «Ο ρόλος της Ευρώπης στον Κόσμο – Μία υπεύθυνη συνεργασία με την Αφρική», ο βουλευτής κ. Ηλίας Μυριάνθους επεσήμανε ότι η συνεργασία Ευρώπης-Αφρικής αποτελεί ένα σημαντικό πλαίσιο για την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιώνκαι επίτευξη κοινών στόχων. Η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), σημείωσε, πρέπει να στοχεύσει στην ανανέωση της πολιτικής δέσμευσης της ΕΕ προς την Αφρική, ειδικότερα όσον αφορά σε θεμελιώδεις αξίες, όπως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχίας των κρατών και της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών.

Η ενίσχυση της συνεργασίας, ανέφερε ο Κύπριος βουλευτής, απαιτεί όπως η ΕΕ επικεντρωθεί στην παροχή πολυδιάστατων μορφών στήριξης προς τις χώρες της ΑΕ, ώστε να αντιμετωπισθούν προβλήματα τα οποία δύναται να έχουν δευτερογενείς επιπτώσεις στις γειτονικές περιοχές. Άλλωστε, πρόσθεσε, η επιτυχία των προσπαθειών για διαχείριση των μεταναστευτικών ροών εξαρτάται και από την πολυαναμενόμενη συναίνεση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ για το νέο Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση. Ο κ. Μυριάνθους έκανε ειδική αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος, όντας το κράτος με το μεγαλύτερο αριθμό αιτούντων ασύλου κατ’ αναλογία πληθυσμού στην ΕΕ, από τους οποίους οι πλείστοι, όπως επεσήμανε, φθάνουν στα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία, μέσω των κατεχομένωνή δια θαλάσσης.

Ο Κύπριος βουλευτής υπογράμμισε την ανάγκη καταπολέμησης των γενεσιουργών αιτιών της μετανάστευσηςκαι την ανάγκη στήριξης σημαντικώντομέων και στόχων, όπως είναι η εκπαίδευση και οι ευκαιρίες για εργασία, η ισότητα των φύλων, η καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού και η καταπολέμηση των παράνομων δικτύων διακίνησης προσώπων, πάντα με σεβασμό στην προστασία των μεταναστών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Ο κ. Μυριάνθους τόνισε, τέλος, ότι η ΕΕ πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για τόνωση των επενδύσεων στις Αφρικανικές χώρες, με σκοπό την ομαλή ανάκαμψή τους από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19.

(ΕΚ/ΣΧ)

Σχετικά Ανακοινωθέντα