Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

01-12-2020 15:00

Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας για επιχειρήσεις που επηρεάζονται από το Διάταγμα για την περίοδο 30/11/2020-13/12/2020

Επιχειρήσεις που επηρεάζονται από το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 55) του 2020 του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο από 30 Νοεμβρίου 2020 μέχρι 13 Δεκεμβρίου 2020

 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει ότι επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 30 Νοεμβρίου 2020 μέχρι 13 Δεκεμβρίου 2020 τελούν υπό υποχρεωτική, πλήρη αναστολή στη βάση του υπό αναφορά Διατάγματος του Υπουργείου Υγείας, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Σχέδιο με τίτλο «Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων που λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80%», το οποίο θα υλοποιηθεί για την περίοδο Δεκεμβρίου 2020.

Επισημαίνεται ότι στη βάση των προνοιών του υπό αναφορά Σχεδίου, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργοδοτούμενους δύναται να καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα σε όλους τους εργοδοτούμενους της επιχείρησης, ανεξαρτήτως της ιδιότητας των προσώπων αυτών, και για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 εργοδοτουμένων, θα καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στο 97% των εργοδοτουμένων τους, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της σχετικής Απόφασης.

Σχετικές ανακοινώσεις για την υλοποίηση του Ειδικού Σχεδίου θα ακολουθήσουν εντός των προσεχών ημερών στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy και προτρέπονται οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις να μη προβούν σε τερματισμό απασχολήσεων του προσωπικού τους, δεδομένου ότι θα δικαιούνται κρατική επιδότηση.

 

(ΜΠ/ΙΚ/ΣΧ)