Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

01-12-2020 16:57

Συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στο Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού και Οπτικοακουστικού Τομέα της ΕΕ

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου συμμετείχε σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού και Οπτικοακουστικού Τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προεδρία της Γερμανίδας Ομοσπονδιακής Υπουργού Πολιτισμού και Μέσων Επικοινωνίας Καθηγήτριας Monika Grütters. H Επιτροπή εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο κ. Μαργαρίτη Σχοινά, αρμόδιο για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, την Αντιπρόεδρο κ. Věra Jourová, αρμόδια για τις αξίες και τη διαφάνεια, την Επίτροπο Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Mariya Gabriel και τον Επίτροπο για την Εσωτερική αγορά κ. Thierry Breton.

Στην πολιτική συζήτηση, οι Υπουργοί αναφέρθηκαν στους τρόπους ανάκαμψης του πολιτιστικού τομέα και του τομέα των Μέσων Ενημέρωσης μετά την υγειονομική κρίση. Εξέτασαν τρόπους για βελτίωση των νομικών πλαισίων, ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των ταξιδιωτικών περιορισμών και για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

Ο κ. Προδρόμου αναφέρθηκε στα μέτρα που υιοθέτησε η Κυπριακή Κυβέρνηση για στήριξη των καλλιτεχνών και των πολιτιστικών ιδρυμάτων. Καλωσόρισε τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ενίσχυση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων για χρηματοδότηση του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα μέσω, κυρίως, του Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και μέσω συνεργιών με άλλα Προγράμματα και Ταμεία. Σε σχέση με τη διαχείριση των επιμέρους ζητημάτων που σχετίζονται με την κινητικότητα των καλλιτεχνών κατά την περίοδο της πανδημίας, σημείωσε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί, καθώς οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται με βάση τις υγειονομικές εξελίξεις κάθε χώρας και το συλλογικό όφελος. Επιπρόσθετα, ο Υπουργός, σημείωσε την ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης των γραφείων διαχείρισης του Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», ώστε, μέσα από τη δικτύωση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης, να επιτυγχάνεται καλύτερη διάχυση της πληροφόρησης και να επωφελούνται περισσότεροι ενδιαφερόμενοι φορείς, και κατ’ επέκταση η κοινωνία. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Προδρόμου αναφέρθηκε στην αναμενόμενη σύσταση του Υφυπουργείου Πολιτισμού στην Κύπρο, το οποίο θα δώσει περαιτέρω ώθηση και στήριξη στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.

Πριν την ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου, η Πορτογαλική Προεδρία παρουσίασε το πρόγραμμα εργασιών της στον τομέα του Πολιτισμού και των Οπτικοακουστικών.

ΙΠ