Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

01-12-2020 18:57

Ο βουλευτής κ. Δημήτρης Δημητρίου συμμετείχε σε διαδικτυακή συνάντηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών κ. Δημήτρης Δημητρίου συμμετείχε διαδικτυακά σε διακοινοβουλευτική συνάντηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EK), με θέμα την αξιολόγηση της πρώτης Έκθεσης του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust).

Kατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στον τομέα της δικαιοσύνης, η μελλοντική συνεργασία μεταξύ της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και με τις αρχές τρίτων χωρών, υπό το φως και της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Δημητρίου υπογράμμισε τη σημασία της εν λόγω συνάντησης, στο πλαίσιο του διαθεσμικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών κοινοβουλίων, με σκοπό τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Eurojust. Ο κ. Δημητρίου ανέδειξε την ανάγκη αξιοποίησης της τεχνολογίας για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης υπό τις συνθήκες της πανδημίας. Τόνισε επίσης την ανάγκη λειτουργικής συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και τρίτων χωρών, προς αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

 

ΙΚ

Σχετικά Ανακοινωθέντα