Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

03-12-2020 09:01

Μέχρι 31η Ιανουαρίου η καταβολή ενοικίου Ταχυδρομικών Θυρίδων

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών πληροφορεί τους ενοικιαστές Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Θυρίδων (Ι.Τ.Θ.), συμπεριλαμβανομένων και των Κυβερνητικών Τμημάτων, ότι το ενοίκιο για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η  Δεκεμβρίου 2021 θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου, 2021.

Όσοι ενοικιαστές Ι.Τ.Θ. επιθυμούν, μπορούν να προπληρώσουν το ενοίκιο για 2 ή 3 χρόνια. Πληρωμές μπορούν να γίνονται σε οποιοδήποτε Ταχυδρομικό Γραφείο ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται η Ι.Τ.Θ και με αποστολή επιταγής στον Διευθυντή του Τμήματος, 1900 Λευκωσία, Τηλ. 8000 2000.

Ηλεκτρονικές πληρωμές μπορούν να γίνουν μόνο από την ιστοσελίδα www.jccsmart.com, στη σύνδεση https://www.jccsmart.com/post-office/21670179  καθώς η διαδικτυακή πύλη του Τμήματος παρουσιάζει τεχνικό πρόβλημα.


Το ύψος του ενοικίου έχει ως εξής

- για ένα έτος:            €31,00
- για δύο έτη:             €55,00
- για τρία έτηː            €85,00

ΕΧ/ΕΧΡ