Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

03-12-2020 12:05

Ανακοίνωση ΚΟΑΠ για την παρουσίαση του έργου του Οργανισμού στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου του Επιτρόπου κ. Τίμη Ευθυμίου

Όλοι σχεδόν οι στόχοι του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωωμών έχουν επιτευχθεί, όπως αυτοί τέθηκαν από την αρχή του χρόνου και παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες και εξαιρετικές διοικητικές δυσκολίες που δημιούργησε η πανδημία COVID-19.

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καθορίζει την 1η Δεκεμβρίου εκάστου έτους ως το νωρίτερο δυνατό χρονικό όριο έναρξης καταβολής των Επιδοτήσεων Άμεσων Πληρωμών και ο Οργανισμός κάθε χρόνο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταβολή των ενισχύσεων αυτών εντός του μηνός Δεκεμβρίου.

Δεν είναι υπερβολή να διατυπώσουμε ότι κανένας άλλος Ευρωπαίος Αγρότης δεν θα λάβει νωρίτερα τις ενισχύσεις αυτές από ό,τι οι Κύπριοι Αγρότες. Ο Οργανισμός δικαιούται να υπερηφανεύεται για αυτή την πρωτιά ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ.

Έχει ξεκινήσει η καταβολή των Εκταρικών Επιδοτήσεων 2020 ύψους €51 εκ. σε συνολικά περίπου 32.000 αγροτικές οικογένειες και αναμένεται ολοκληρωθεί εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η επεξεργασία των αιτήσεων Κεφαλικής Επιδότησης Αιγοπροβάτων 2020 με στόχο να καταβληθούν περίπου €3,6 εκ. σε περίπου 2.000 αιγοπροβατοτρόφους, την ερχόμενη εβδομάδα.

Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα και Μέτρο Στήριξης της Βιολογικής Γεωργίας

Εντός του 2020 έχουν καταβληθεί επιδοτήσεις που αφορούν το έτος 2019:

  • €7,5 εκ. για Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα σε περίπου 8.000 δικαιούχους
  • €2,8 εκ. για Στήριξη της Βιολογικής Καλλιέργειας σε περίπου 1.100 δικαιούχους.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2021 αναμένεται να καταβληθούν οι επιδοτήσεις που αφορούν το έτος 2020 και το ποσό αναμένεται να ξεπεράσει τα €9 εκ. σε περίπου 9.000 δικαιούχους στα εν λόγω μέτρα.

ΜΕΤΡΟ 21 – ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΚΗΣ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εφαρμογή το Μέτρο 21 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς που επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την κρίση της πανδημίας του COVID-19.

Το εν λόγω Μέτρο προκηρύχθηκε εντός Νοεμβρίου για τον τομέα Φυτικής Παραγωγής και στοχεύει στην ενίσχυση των γεωργών με έμφαση στους επαγγελματίες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου 21 για τον τομέα Φυτικής Παραγωγής ανέρχεται σε €3,6 εκ. Η καταβολή των ενισχύσεων έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Δεκεμβρίου.

Στις 20 Νοεμβρίου 2020 προκηρύχθηκε το Μέτρο 21 για τον τομέα της Χοιροτροφίας και τον Οινοποιητικό Τομέα. Η τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων είναι η 4η Δεκεμβρίου 2020 και οι αιτήσεις υποβάλλονται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας. Για τους δύο τομείς θα καταβληθούν εντός του 2021 ενισχύσεις της τάξεως των €0,4εκ.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρώτη προκήρυξη Καθεστώτος 4.1

Συνεχίζονται κανονικά οι πληρωμές των αιτητών που έχουν εγκριθεί μέσω της πρώτης προκήρυξης του Καθεστώτος. Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί €21,5 εκ. που αφορούν σε 152 αιτήσεις.

Δεύτερη Προκήρυξη Καθεστώτος 4.1

Έχουν παραληφθεί 169 αιτήσεις στις οποίες περιέχονται  επενδύσεις ύψους €41εκ.

Συνολικά για όλα τα Επενδυτικά Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Κύπρου 2014 – 2020 παραχωρήθηκαν περί τα €63 εκ.

ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ

Η εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα (ΕΠΣΑ 2019-2023) ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιτυγχάνοντας πλήρη απορρόφηση των πόρων που αντιστοιχούσαν στο Οικονομικό Έτος 2020. Συνολικά, μέσω των μέτρων των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς, έχουν παραχωρηθεί τον τελευταίο χρόνο ποσά της τάξης των €5 εκ. προς όφελος περίπου 2.250 αιτητών.

Βασικός στρατηγικός πυλώνας του Οργανισμού είναι η υποστήριξη του ίδιου του αγρότη, του κάθε αιτητή αγροτικών επιδοτήσεων ξεχωριστά αλλά και στο σύνολό τους, γι’ αυτό το προσωπικό του Οργανισμού βρίσκεται πάντα δίπλα στους αγρότες προς αποφυγή οποιωνδήποτε λαθών που οδηγούν σε καθυστερήσεις ή και ποινές. Ο Οργανισμός είναι αποφασισμένος να παράσχει κάθε δυνατή και νόμιμη βοήθεια προς τον Κύπριο αγρότη, ώστε ο στόχος της μηδενικής απώλειας ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων να τύχει πλήρους υλοποίησης. Παράλληλα, πρέπει να τονισθεί ότι βασικό μέλημα του Οργανισμού είναι οι έγκυρες και έγκαιρες πληρωμές.

(ΕΚ/ΕΙ)