Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

03-12-2020 14:47

Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Διατήρηση Σκύλων για Ιδιωτικούς Μη Εμπορικούς Σκοπούς) Κανονισμοί του 2021»

Σε συνέχεια της δέσμευσης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανακοινώνουν την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το προσχέδιο Κανονισμών που έχουν ετοιμάσει, με τίτλο «Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Διατήρηση Σκύλων για Ιδιωτικούς Μη Εμπορικούς Σκοπούς) Κανονισμοί του 2021».

Η διαβούλευση θα διεξαχθεί αποκλειστικά γραπτώς. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως μέχρι και τις 20/12/2020 αποστείλουν γραπτώς τις απόψεις, σχόλια και εισηγήσεις τους επί του προτεινόμενου προσχεδίου Κανονισμών, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: director@vs.moa.gov.cy. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως στις απόψεις, σχόλια και εισηγήσεις τους αναφέρουν το θέμα: «Κανονισμοί διατήρησης σκύλων για ιδιωτικούς μη εμπορικούς σκοπούς». 

Για το προσχέδιο των Κανονισμών, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, πατήστε εδώ

(ΜΑΚ)