Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

03-12-2020 16:46

Σχέδιο Χρηματοδότησης Πολιτιστικών Φορέων για Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών (2021-2025)

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνουν ότι έχουν αναρτήσει στην ιστοσελίδα τους (www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies/programmata) το πιο πάνω Σχέδιο που αφορά στη χρηματοδότηση πολιτιστικών φορέων, το οποίο θα εφαρμόζεται κατά την περίοδο 2021-2025.

Πληροφορίες αναφορικά με τους σκοπούς του Σχεδίου, τους φορείς που είναι οι δικαιούχοι, τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από την πλευρά των αιτητών, τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την υποβολή και εξέταση των αιτήσεων καθώς επίσης και τα κριτήρια αξιολόγησής τους, υπάρχουν στα σχετικά έγγραφα που αφορούν στο Σχέδιο.

Οι αιτήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών για το έτος 2021 από το πιο πάνω Σχέδιο πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου 2022.

ΙΠ