Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

04-12-2020 17:58

Ο Πρόεδρος της Βουλής Δρ. Αδάμος Αδάμου δέχθηκε εκπροσώπους της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων

O Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Δρ. Αδάμος Αδάμου δέχθηκε σήμερα εκπροσώπους της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.  Ο κ. Αδάμου εξέφρασε την πεποίθηση ότι η νεολαία θα δώσει μια νέα πνοή όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και στους πολιτικούς του τόπου.  Επεσήμανε ότι οι νέοι έχουν φωνή και πρέπει η φωνή αυτή να ακούγεται, γιατί είναι η φωνή της νέας γενιάς. 

Οι εκπρόσωποι της Βουλής των Νέων παρέδωσαν στον Πρόεδρο της Βουλής τις πέντε εκθέσεις των Επιτροπών της με εισηγήσεις και ιδέες, για προώθηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων αλλά  και στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, των θεμάτων που τους απασχολούν.  Αναφέρθηκαν ακόμη στο έργο και τους στόχους της κάθε Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Βουλής συνεχάρη τη Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων για την αναγνώριση και βράβευσή της σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ως το καλύτερο πρόγραμμα στην Ευρώπη όσον αφορά στην προώθηση της συμμετοχής των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

------------------------- 

ΕΙ

Σχετικά Ανακοινωθέντα