Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

04-12-2020 18:39

Παρέμβαση του βουλευτή κ. Ν. Τορναρίτη στη συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ

Ο βουλευτής κ. Νίκος Τορναρίτης, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), συμμετείχε σήμερα διαδικτυακά σε συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της Συνέλευσης.

Κατά τη συνεδρία υιοθετήθηκε ψήφισμα για την επενδυτική μετανάστευση, το οποίο καθορίζει το διεθνές και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και τους κανόνες για την απόκτηση υπηκοότητας. Σε παρέμβασή του, ο κ. Τορναρίτης ανέφερε ότι από το 2013, το Κυπριακό Eπενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ) αποσκοπούσε στην προέλκυση ξένων επενδύσεων, στο πλαίσιο των προσπαθειών για ανάκαμψη της οικονομίας και τη δημιουργία πρόσθετων θέσεων εργασίας στη χώρα.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση και η Βουλή των Αντιπροσώπων τροποποίησαν διαδοχικά το ΚΕΠ, προκειμένου να θωρακιστεί και να καταστεί πιο αυστηρό και αξιόπιστο στη βάση των σχετικών ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, σημείωσε ο Κύπριος βουλευτής. Ωστόσο, ανέφερε, τελευταίες εξελίξεις στη χώρα οδήγησαν την Κυβέρνηση στην κατάργηση του προγράμματος.

Σε καμία περίπτωση, υπογράμμισε ο κ. Τορναρίτης, δεν πρέπει να υπάρχουν ασάφειες σε τέτοια προγράμματα, οι οποίες δυνατό να διευκολύνουν τη διείσδυση στις εγχώριες οικονομίες παράνομων πρακτικών και στοιχείων, που σχετίζονται με το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος ή τη φοροδιαφυγή. Τέτοιες παράτυπες πρακτικέςυπονομεύουν το κράτος δικαίου, την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς και τη δημοκρατική σταθερότητα, κατέληξε ο κ. Τορναρίτης.

--------------------

 

ΕΙ

 

Σχετικά Ανακοινωθέντα