Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-12-2020 11:55

Ανακοίνωση Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ για τη Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τιμάται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, το 1948. Η Οικουμενική Διακήρυξη αποτελεί ορόσημο, καθώς περιλαμβάνει τα αναφαίρετα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, θρησκείας, γλώσσας, πολιτικής ή άλλης πεποίθησης, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, περιουσίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης. Η Διακήρυξη έχει μεταφραστεί σε πέραν των 500 γλωσσών και αποτελεί το πλέον μεταφρασμένο έγγραφο στον κόσμο.

Το θέμα για την Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2020 είναι «Ανακάμπτουμε Καλύτερα – Υπερασπιζόμαστε τα Ανθρώπινα Δικαιώματα». Σχετίζεται με την πανδημία και εστιάζει στην ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα παραμείνουν στο επίκεντρο της προσπάθειας ανάκαμψης. Οι κοινοί μας στόχοι θα επιτευχθούν, μόνο αν δημιουργήσουμε ίσες ευκαιρίες για όλους, αν χειριστούμε τις αδυναμίες που προκλήθηκαν από την COVID-19 και αν εφαρμόσουμε τα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για αντιμετώπιση εδραιωμένων ανισοτήτων, αποκλεισμού και διακρίσεων. Η 10η Δεκεμβρίου αποτελεί ευκαιρία για επαναβεβαίωση της σημασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ανοικοδόμηση του κόσμου που επιθυμούμε, αλλά και της ανάγκης για παγκόσμια αλληλεγγύη και διασύνδεση.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται «στην καρδιά» των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, αφού δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η επίτευξη προόδου στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αλληλένδετη με την πρόοδο στους 17 Στόχους.

Η τρέχουσα κρίση, λόγω της πανδημίας, επιδείνωσε τη φτώχεια, τις ανισότητες, τις διακρίσεις και άλλα κενά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά αυτών των κενών, ούτως ώστε να ανακάμψουμε σωστά και να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο, πιο ανθεκτικό, δίκαιο και αειφόρο.

Ως Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, τιμάμε την Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συμμεριζόμαστε τα σπουδαία μηνύματα που εμπεριέχει. Έμφαση δίνουμε στην ενεργό συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών και ειδικά των νέων στα κοινά, ως σημαντικό εργαλείο ενδυνάμωσης της συμμετοχικής δημοκρατίας και αντιμετώπισης του αποκλεισμού, καθώς και στη συμμετοχή τους στη χάραξη της πολιτικής του κράτους. Ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, λόγω της πανδημίας, ο εθελοντισμός συμβάλλει στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και στην ενδυνάμωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τόπο μας.

  

(ΙΚ/ΕΙ)