Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

31-12-2020 12:43

Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες

Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2020 

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών των εγχώρια παραγόμενων και ξένων προϊόντων, κατά εξαψήφιο κώδικα εμπορεύματος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020 ήταν €5.415,9 εκ. σε σύγκριση με €6.156,7 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2019, σημειώνοντας μείωση 12,0%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020 ήταν €2.128,8 εκ. σε σύγκριση με €2.407,9 εκ. για την ίδια περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 11,6%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.287,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020 σε σύγκριση με €3.748,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.  

(β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €3.255,8 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €612,1 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €1.548,0 εκ.       

(γ) Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €602,9 εκ.,  ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €220,9 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €1.305,0 εκ.       

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020 διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.

 

ΕΧ/ΣΧ