Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

31-12-2020 14:02

Εξυπηρέτηση του κοινού από την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του Kορωνοϊού COVID-19

Η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας ενόψει των νέων μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Υγείας στις 29.12.2020 λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της Πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

  • Η εξυπηρέτηση του κοινού θα περιοριστεί στις επείγουσες περιπτώσεις και μόνον με ραντεβού.
  • Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρειάζεται κάποια πληροφορία σε σχέση με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Επαρχιακής Διοίκησης να επικοινωνούν με τα πιο κάτω τηλέφωνα, ανάλογα με το υπό αναφορά θέμα που σημειώνεται.
  • Για τη διευθέτηση συνάντησης/ραντεβού θα πρέπει να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με τα καταγραφέντα τηλέφωνα. 
  • Δεν επιτρέπεται να προσέρχονται άτομα στην Επαρχιακή Διοίκηση με συμπτώματα του Κορωνοϊού ή άτομα τα οποία οφείλουν με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας να βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό. 

Το Γραφείο απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία του κοινού και ζητά την κατανόηση του, λόγω των μέτρων που λαμβάνονται με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας, τόσο του κοινού, όσο και του προσωπικού.

Οι πιο πάνω διευθετήσεις θα ισχύουν μέχρι τη λήξη του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 60) του 2020.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΘΕΜΑΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Ληξιαρχείου

22804222, 22804281, 22804348

Αδειών Οικοδομής

22804220, 22804366

Τεχνικών Υπηρεσιών

22804195, 22804246

Σωματείων και Iδρυμάτων

22804147, 22804119, 22804192

Στεγαστικών Σχεδίων

22804108, 22804202, 22804201

Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

22804169, 22804172, 22804171

Εράνων (στην επαρχία Λευκωσίας)

22804105, 22804162

Αδειών Μεγαφώνων/Οινοπνευματωδών Ποτών

22804126

Πολιτικών Συμβιώσεων

22804111, 22804112

Πιστοποιήσεων Εγγράφων

22804182, 22804346

Οποιοδήποτε άλλο θέμα

22804300, 22804109, 22804150

 -------------------------

EI