Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-01-2021 11:17

Τον νενομισμένο όρκο ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας έδωσαν τα μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής σε σχέση με το σφαγείο της εταιρείας Cypra Ltd.

 Ανακοίνωση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2020 για διορισμό Ερευνητικής Επιτροπής σε σχέση με το σφαγείο της εταιρείας Cypra Ltd. δυνάμει του άρθρου 2 του Κεφ. 44 του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου και της δημοσιοποίησης της ΚΔΠ 652/2020 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορκίστηκαν σήμερα ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Γιώργου Σαββίδη τα μέλη της Επιτροπής, ήτοι ο Πρόεδρος της κ. Χάρης Πογιατζής, τέως Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου και οι Επίτροποι κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, τέως Αρχηγός Αστυνομίας και κα Λεμονιά Καουτζάνη, τέως Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστής.

Σύμφωνα με τους όρους εντολής της, η Ερευνητική Επιτροπή εντέλλεται να προχωρήσει στη διεξαγωγή πλήρους και ενδελεχούς έρευνας με αντικείμενο τη διακρίβωση όλων εκείνων των γεγονότων, ενεργειών, αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων, σε σχέση με τις συναλλαγές και/ή τη μεταχείριση και/ή αντιμετώπιση από οποιαδήποτε αρχή και/ή υπηρεσία και/ή όργανο και/ή κρατικό αξιωματούχο και/ή υπάλληλο του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα από το 2007 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία έκδοσης και δημοσίευσης του σχετικού Διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε σχέση με τις εταιρείες Cypra Ltd. και/ή Cypra Bioenergy Ltd. και/ή άλλων συνδεδεμένων και/ ή σχετιζόμενων εταιρειών ή/και των διευθυντών και/ή των μετόχων τους. Οι λεπτομερείς όροι εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής καταγράφονται στο εν λόγω Διάταγμα.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ανέφερε: «Το έργο που κληθήκατε να διενεργήσετε είναι πολύ ουσιώδες και σοβαρό, είμαι απολύτως βέβαιος ότι αναγνωρίζετε τη βαρύτητά του, όπως και την απαίτηση τόσο των πολιτών όσο και τη δική μου για διαφάνεια και κάθαρση και είμαι πεπεισμένος ότι θα επιτελέσετε στο ακέραιο την αποστολή που σας ανατέθηκε, μέσα στο πλαίσιο του Νόμου και της εντολής που σας δόθηκε.

Και οι τρεις υπηρετήσατε προηγουμένως σε πολύ σημαντικές θέσεις ευθύνης και γνωρίζετε πολύ καλά τη μέγιστη υποχρέωση των θεσμών να υπηρετούν τη Δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την ευνομία.

Είμαι βέβαιος ότι θα ενεργήσετε με μόνο γνώμονα την πιστή τήρηση των όρων εντολής σας, μακριά από οποιεσδήποτε έξωθεν παρεμβάσεις.

Το φάσμα των όρων εντολής είναι πολύ ευρύ και καλύπτει μεγάλη χρονική περίοδο, αλλά προσβλέπω ότι με τη μεθοδικότητα και την εργατικότητά με την οποία ο καθένας σας χαρακτηρίζεται, θα φέρετε σε πέρας την αποστολή σας το συντομότερο δυνατόν.

Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου και εύχομαι σε όλους καλή δουλειά».

Ευχαριστώντας τον Γενικό Εισαγγελέα για την εμπιστοσύνη που, διά του διορισμού τους, επέδειξε προς το πρόσωπο των μελών της Ερευνητικής Επιτροπής, ο Πρόεδρός της κ. Χάρης Πογιατζής, μιλώντας εκ μέρους των μελών της, σημείωσε πως η Επιτροπή θα μιλήσει μέσω της Έκθεσης που θα υποβάλει στον Γενικό Εισαγγελέα.  Στο παρόν αρχικό στάδιο, όπως ο κ. Πογιατζής είπε, «δεν χρειάζεται να λεχθούν πολλά. Η Ερευνητική Επιτροπή θα μιλήσει μέσω του έργου της και τελικά μέσω της Έκθεσής της που θα υποβάλει προς τον Γενικό Εισαγγελέα, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας».

Εκφράζοντας δε βεβαιότητα για την αγαστή συνεργασία των μελών της Ερευνητικής Επιτροπής, ο κ. Πογιατζής ανέφερε: «Την κα Καουτζάνη την γνωρίζω πολύ καλά αφού για περίπου 18 έτη υπηρετήσαμε μαζί στη Δικαστική Υπηρεσία. Γνωρίζω επομένως και τις ικανότητες και την οξυδέρκεια και την αποτελεσματικότητά της. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε την ίδια αγαστή συνεργασία που είχαμε ως συνάδελφοι Δικαστές.

Την ίδια αγαστή συνεργασία είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και με τον κ. Μιχαηλίδη, του οποίου η πολύχρονη εμπειρία που απέκτησε υπηρετώντας στους διάφορους τομείς και φθάνοντας στο ύψιστο αξίωμα του Αρχηγού Αστυνομίας, θα είναι πολύτιμη για το έργο της Επιτροπής».

Μετά από τη νενομισμένη ορκωμοσία τους δυνάμει του άρθρου 4 του σχετικού Νόμου, όλα τα μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής μετέβησαν στον χώρο εργασίας της Επιτροπής.

(ΜΛ)