Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-01-2021 13:28

Η βουλευτής κα Ελένη Μαύρου συμμετείχε χθες διαδικτυακά σε συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής των Γυναικών – βουλευτών της Κοινοπολιτείας (CWP) της Περιφέρειας των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου

Η βουλευτής κα Ελένη Μαύρου, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στο Κοινοπολιτειακό Κοινοβουλευτικό Σύνδεσμο (CPA), συμμετείχε χθες μέσω διαδικτύου σε συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής των Γυναικών-βουλευτών της Κοινοπολιτείας (CWP) της Περιφέρειας των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου. Κύριο θέμα συζήτησης ήταν οι επιδράσεις της πανδημίας στις γυναίκες και την οικονομία.

Σε παρέμβασή της, η κα Μαύρου επεσήμανε τις σοβαρές συνέπειες της συνεχιζόμενης πανδημίας Covid-19 στον κοινωνικό ιστό και ιδιαίτερα στις γυναίκες, στον επαγγελματικό και σε πολλούς άλλους τομείς. Κάνοντας αναφορά στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, τον προσεχή Μάϊο,  η κα Μαύρου τόνισε τη σημασία περαιτέρω προώθησης κινήτρων για ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών ως υποψηφίων σε εκλογικές διαδικασίες. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη λεπτομερέστερης ανάλυσης των καθηκόντων που αναλαμβάνουν οι Γυναίκες – Βουλευτές της Κοινοπολιτείας, ειδικότερα στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Εισηγήθηκε δε, ως πολύ χρήσιμο εργαλείο, την καθιέρωση μιας ετήσιας αξιολόγησης αυτών των καθηκόντων στο επίπεδο της Περιφέρειας των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου.

Η κα Μαύρου σημείωσε επίσης την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2021-25 της Κύπρου για την Εφαρμογή του Ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια». Αναφερόμενη στους τέσσερεις βασικούς πυλώνες του Σχεδίου, η κα Μαύρου υπογράμμισε ότι αναγνωρίζονται οι δυσανάλογες και καταστροφικές συνέπειες των ενόπλων συγκρούσεων  γιατις γυναίκες και η σημασία της αξιοποίησης των εμπειριών τους στην πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων και στη διαφύλαξη της ειρήνης. Πρόσθεσε δε ότι το Σχέδιο πλαισιώνεται από μια συνεκτική οριζόντια πολιτική και επενδύει στις συνέργειες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, περιλαμβανομένης της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών.

 

(ΙΚ/ΕΧΡ)