Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-01-2021 19:22

Εξυπηρέτηση κοινού στα γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών – Έκδοση ερασιτεχνικών αδειών αλιείας

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με προσήλωση στην εφαρμογή των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας προχωρεί στην εφαρμογή κατάλληλων ενεργειών ώστε το κοινό να μπορεί να εξυπηρετείται αποτελεσματικά σε σχέση με την έκδοση των αδειών ερασιτεχνικής αλιείας χωρίς τη φυσική παρουσία στα γραφεία του Τμήματος. Ως εκ τούτου, το κοινό προτρέπεται να χρησιμοποιεί τα πιο κάτω μέσα επικοινωνίας, ανάλογα της περίπτωσης:

1. Η ανανέωση της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (με τη χρήση σκάφους, ψαροντούφεκου και αλιεία σε υδατοφράκτες), για όσους είχαν άδεια μέχρι και τα τελευταία τρία χρόνια πρέπει να γίνεται διαδικτυακά μέσω της JCC Smart. Τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτωση προβλήματος: 22807818 από τις 8.00 π.μ. έως τις 14.30 μ.μ.

2. Για όσους θα εκδώσουν άδεια για ΠΡΩΤΗ φορά, μπορούν να στέλνουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση licenses@dfmr.moa.gov.cy.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία έκδοσης ερασιτεχνικής άδειας αλιείας για πρώτη φορά βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος στον σύνδεσμο: http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/B1CE0B4B8923B6CA422584F7003DCDA1?OpenDocument

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αδυνατεί να στείλει το αίτημα ηλεκτρονικά, μπορεί να παραδίδει την αίτηση του (σωστά συμπληρωμένη), μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα στα κιβώτια που θα βρίσκονται τοποθετημένα έξω από τα κατά τόπους γραφεία του ΤΑΘΕ και εντός εύλογου χρόνου θα ενημερώνεται για την πληρωμή της άδειας μέσω διαδικτύου, μέσω της ιστοσελίδας https://www.jccsmart.com/. Στη συνέχεια θα αποστέλλεται η άδεια ταχυδρομικώς.

Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος πολιτών εντός των γραφείων, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν διευθέτησης ραντεβού.

ΙΚ