Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-01-2021 12:25

Αναφορικά με την ανανέωση των Πιστοποιητικών Καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημερώνει τους κατόχους Πιστοποιητικών Καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων και όλους τους ενδιαφερόμενους για τα ακόλουθα:

Η ανανέωση των Πιστοποιητικών Καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων για το έτος 2021 αναστέλλεται προσωρινά για όλο τον Ιανουάριο 2021 και θα παραταθεί ανάλογα στη συνέχεια.

Από φέτος, η ανανέωση των Πιστοποιητικών θα γίνεται με την υποβολή της ετήσιας έκθεσης για το έτος 2020 μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων και την καταβολή του 10% του αρχικού τέλους καταχώρησης.

 

ΕΧ/ΣΧ