Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-01-2021 14:45

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά Κατηγορία: Δεκέμβριος 2020 (Συνολική Απασχόληση: 52.695)

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2020 αυξήθηκε κατά 255 άτομα (0,4%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 και έφτασε τα 52.695 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 968 άτομα (-3,5%), από 27.849 σε 26.881 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.403 άτομα (8,7%) φθάνοντας τις 17.556 σε σχέση με 16.153 άτομα τον Δεκέμβριο του 2019.

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019 παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (3,6%) και στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,3%) ενώ στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας παρατηρείται μείωση (-0,9%). Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση και στις τρείς κατηγορίες, με το προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας να παρουσιάζει την μεγαλύτερη (-3,9%). Αντιθέτως, στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση και στις τρείς κατηγορίες με το προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να παρουσιάζει την μεγαλύτερη (20,0%).

Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2020 παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (0,9%) ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-0,3%) και στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,1%). Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-0,2%) και στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,1%). Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,5%) ενώ καταγράφεται μείωση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-0,4%) και στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας  (-0,1%).

  

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Προσωπικού

 

Αριθμόςατόμων

 

% Μεταβολή

 

Δεκ. 2019

Νοε. 2020

Δεκ. 2020

 

Δεκ.20/ Δεκ.19

Δεκ.20/

   Νοε.20

Δημόσια

Υπηρεσία

Σύνολο

17.250

17.353

17.304

 

0,3%

-0,3%

Μόνιμοι

11.194

10.789

10.763

 

-3,9%

-0,2%

Έκτακτοι

6.056

6.564

6.541

 

8,0%

-0,4%

Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Σύνολο

14.007

14.378

14.507

 

3,6%

0,9%

Μόνιμοι

9.657

9.289

9.289

 

-3,8%

0,0%

Έκτακτοι

4.350

5.089

5.218

 

20,0%

2,5%

Δυνάμεις Ασφαλείας

Σύνολο

12.745

12.643

12.626

 

-0,9%

-0,1%

Μόνιμοι

6.998

6.838

6.829

 

-2,4%

-0,1%

Έκτακτοι

5.747

5.805

5.797

 

0,9%

-0,1%

Σύνολο

Σύνολο

44.002

44.374

44.437

 

1,0%

0,1%

Μόνιμοι

27.849

26.916

26.881

 

-3,5%

-0,1%

Έκτακτοι

16.153

17.458

17.556

 

8,7%

0,6%

Ωρομίσθιο Προσωπικό

Σύνολο

8.468

8.430

8.258

 

-2,5%

-2,0%

Γενικό Σύνολο

 

52.470

52.804

52.695

 

0,4%

-0,2%

 

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Κάλυψη στοιχείων

Στην απασχόληση της Κυβέρνησης περιλαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών. Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες καθώς και το προσωπικό του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνάμεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική Φρουρά. Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό περιλαμβάνονται τακτικοί, έκτακτοι και εποχικοί υπάλληλοι.

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων).

Πηγή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την απασχόληση στην Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο και αφορά στα άτομα που πληρώθηκαν το συγκεκριμένο μήνα ανεξαρτήτως της περιόδου και της διάρκειας που απασχολήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Απασχόληση

Επικοινωνία

Γιώργος Αλεξ. Γεωργίου: Τηλ:+357-22602233, Ηλ. Ταχ.: galgeorgiou@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ: +357-22602142, Ηλ. Ταχ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

 

(ΙΚ/ΣΧ)