Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-01-2021 14:53

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων

Ιανουάριος - Δεκέμβριος  2020 

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020.

Κατά τον Δεκέμβριο 2020, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.288, σημειώνοντας μείωση 2,3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 3,6% στις 2.571.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

      (α)    Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων μειώθηκε κατά 16,1% την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 και έφτασε τις 39.367, σε σύγκριση με 46.896 κατά την ίδια περίοδο του 2019.

      (β)    Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 18,4% και έφτασαν τις 30.828, σε σύγκριση με 37.802 την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 10.237 ή 33,2% ήταν καινούρια και 20.591 ή 66,8% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

      (γ)    Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν το 2020 σε 305, από 175 το 2019.

      (δ)    Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου μειώθηκαν στις 4.559 την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με 5.786 την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 21,2%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά μειώθηκαν κατά 23,6% στα 3.812, τα βαριά φορτηγά κατά 5,2% στα 565 και οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 8,1% σε 182.

      (ε)     Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 246 την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020, από 280 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση 12,1%.

      (στ)   Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 22,9% στις 2.989 την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με 2.433 την ίδια περίοδο του 2019.

       (ζ) Οι κύριοι προμηθευτές οχημάτων στην Κύπρο κατά το 2020 ήταν η Ιαπωνία (28,1%), η Γερμανία (22,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (8,5%) και η Γαλλία (7,2%).

Η έκθεση διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας (http://www.cystat.gov.cy) στο μέρος Εκδόσεις. Αντίτυπα της έκδοσης θα διατίθενται εντός των προσεχών ημερών προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία στην τιμή των €10,00 το αντίτυπο.

 

ΕΧ/ΕΧΡ